Strona główna | AktualnościOdzysk i recykling w ramach Grupy Kon-Wit

Odzysk i recykling w ramach Grupy Kon-Wit

Obowiązek zagospodarowania odpadów poużytkowych jakimi są zużyte opony, został wprowadzony z dniem wejścia  życie tzw. ustawy o opłacie produktowej już 12 lat temu, mimo to wielu przedsiębiorców nie wywiązuje się z niego. „Kosztowny” problem recyklingu pokazujemy na podstawie bardzo uciążliwych dla środowiska zużytych opon – od strony firmy zajmującej się ich zbiórką oraz organizacji odzysku obsługującej producentów i importerów. Obydwie działają w ramach Grupy Kon-Wit.

Fot. Kon-Wit Recykling

Profesjonalna zbiórka i zagospodarowanie opon
Grupa Kon-Wit skupia pod swoim szyldem kilka spółek. Przede wszystkim jest to dobrze znana Kon-Wit Plus, importująca opony głównie do samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych. Jest ona wyłącznym importerem opon marki Aeolus, które dostarcza na polski rynek już od 7 lat. Oprócz tego zajmuje się sprowadzaniem opon bieżniko­wanych portugal­skiej marki Nortenha do pojazdów ciężarowych.

Firma Kon-Wit zajmuje się importem opon używanych z większości krajów europejskich, a także profesjonalną naprawą ogumienia do ciężarówek, maszyn rolniczych i maszyn budowlanych (posiada specjalistyczne urządzenia do tego celu).

Na potrzeby powyższych firm, ale nie tylko, został stworzony Kon-Wit Recykling s.c.

Spółka ma dwa oddziały: w Ksawerowie k. Łodzi oraz w Koziegłowach na Śląsku, gdzie znajduje się główny plac składowy. Została utworzona w 2001 roku jako jedna z pierwszych tego typu w kraju. Zajmuje się profesjonalną zbiórką wszystkich rodzajów zużytych opon (osobowych, ciężarowych, rolniczych, wielkogabarytowych, pełnych), głównie z województw: łódzkiego, śląskiego oraz częściowo małopolskiego, opolskiego i świętokrzyskiego. Firma dysponuje stosowną decyzją środowiskową zezwalającą zarówno na zbiórkę, jak i transport opon. Wystawia oczywiście wymagane ustawowo dokumenty, tj. karty przekazania odpadów.


Fot. Kon-Wit Recykling

Kon-Wit Recykling dysponuje własnym transportem (pojazdy i naczepy) oraz dwoma ładowarkami teleskopowymi (marki JCB i Manitou) wyposażonymi w łyżki i sztyce dostosowane do potrzeb przeładunku opon. W ciągu roku Kon-Wit Recykling zagospodarowuje kilka tysięcy ton zużytych opon.

Zebrane przez firmę opony są segregowane w zależności od ich rodzaju i stanu. Część trafia do bieżnikowania w firmach zewnętrznych. Niektóre poddawane są naprawom we własnym zakresie przez Kon-Wit i przywracane do ponownego użycia. Duża ilość dostarczana jest jako paliwo do największych cementowni w kraju (m.in. do Dyckerhoff Polska, Górażdże, Małogoszcz, Działoszyn). Kon-Wit Recykling współpracuje również z recyklerami, jak chociażby z firmą Orzeł S.A., Cetus Sp. z o.o.

(jako jedyna w Polsce specjalizuje się w recyklingu opon pełnych), czy Gumitex Sp. z o. o., która przetwarza zużyte opony na prefabrykaty i paliwo alternatywne dla cementowni.

Właściwa organizacja odzysku
Oprócz powyższej działalności Grupa Kon-Wit jest większościowym udziałowcem w Glob Kon-Wit Polska Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Warszawie. Spółka istnieje od 2001 roku i ma w 100-procentach polski kapitał. Zajmuje się ona przejmowaniem ustawowych obowiązków od podmiotów gospodarczych. Podstawą jej działania jest ustawa z 11 maja 2001 roku (z późniejszymi zmianami) o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. W myśl ustawy przedsiębiorca ma obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (oleje, opony). Może być on realizowany przez danego przedsiębiorcę samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku.

Formuła organizacji odzysku została ściśle określona w samej ustawie. Działalność taką może prowadzić wyłącznie spółka akcyjna, a w nazwie, co jest bardzo istotne, musi posiadać sformułowanie „organizacja odzysku”. Przedmiotem działania organizacji odzysku jest organizowanie, zarządzanie lub prowadzenie przedsięwzięć związanych wyłącznie z odzyskiem, w szczególności recyklingiem odpadów, a także edukacja ekologiczna.

W ustawie z 11 maja 2001 roku zawarte są obowiązki przedsiębiorcy, a „narzędziami” są dwa rozporządzenia ministra środowiska: w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych z 14 czerwca 2007 r. (z poźn. zm.) oraz w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych z 29 grudnia 2010 r. (z poźn. zm.). Pierwsze określa wysokość rocznych poziomów odzysku i recyklingu do 2014 roku. W przypadku opon jest to 75% masy zaimportowanej, która podlega odzyskowi, w tym 15% musi stanowić recykling.

Opłaty produktowe są kosztem, jaki przedsiębiorca może ponieść, ale nie musi, i tu zaczyna się rola organizacji odzysku. Przejmuje ona ustawowy obowiązek, dopina logistycznie całą procedurę, dba o prawidłowy obieg dokumentacji i przebieg samego procesu. Zajmuje się organizowaniem surowców – z odpowiednim zapasem (w czym pomocny jest Kon-Wit Recykling). Organizacja odzysku bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe działanie firm recyklingowych, z którymi współpracuje, a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub niewywią­zania się z umowy, wnosi za przedsiębiorcę opłaty produktowe (zapis taki standardowo jest zawierany w umowie).


Fot. Kon-Wit Recykling

Do zadań przedsiębiorcy należy jedynie rzetelne prowadzenie ewidencji odnośnie rodzajów opon i ich masy oraz terminowe przekazywanie zestawień (co kwartał lub raz w roku) organizacji odzysku.

Ustawodawca nie precyzuje terminu, w jakim przedsiębiorca po rozpoczęciu działalności powinien podpisać umowę z organizacją odzysku. Może to zrobić np. 30 grudnia, ale rozliczenie obejmuje cały rok kalendarzowy – od 1 stycznia do 31 grudnia. Glob Kon-Wit Polska Organizacja Odzysku obsługuje w zakresie ustawowego obowiązku odzysku ok. 200 podmiotów gospodarczych z całej Polski, od najmniejszych importerów opon nowych i używanych, przez firmy importujące samochody i maszyny rolnicze, po producentów naczep i maszyn budowlanych.

Jak wspomniano we wstępie, pomimo że ustawa produktowa funkcjonuje od blisko 12 lat, wiele firm nie wywiązuje się z obowiązku odzysku. W przypadku ew. kontroli, której może podlegać dokumentacja do 5 lat wstecz, muszą one liczyć się z koniecznością uiszczenia zaległych opłat wraz z odsetkami. Stawki opłat produktowych dla opon wahają się od 0,10 do 4,08 zł/kg, a przedsiębiorca musi zapłacić za 90% wprowadzonego na rynek asortymentu. Często w wyniku tak dużego obciążenia finansowego kontrolowana firma musi ogłosić upadłość. Zdecydowanie taniej wychodzi powierzenie tego obowiązku organizacji odzysku.


Świadomość przedsiębiorców w tym zakresie jest jednak z roku na rok coraz większa, zwłaszcza, że w ciągu ostatnich 2 lat wzrosła liczba kontroli. Należy zaznaczyć, że nieznajomość ustawy nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat produktowych, a terminem powstania tego obowiązku jest data „pierwszego importu”. Nie jest przy tym przewidziana abolicja. A.K.

Nowoczesna Gospodarka Odpadami 1(1) 2013

CZYTAJ WIĘCEJ

Zabezpieczanie opon wypełniaczem Air Seal
Skuteczna ochrona opon
Recykling na placu budowy
Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji - nowy projekt ustawy
Armstrong realizuje pionierski program recyklingu sufitówDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Graco Interhandler Kubota
TEMAT MIESIĄCA
Hakowce i przyczepy podkontenerowe KH-Kipper

Znany producent zabudów firma KH-Kipper dostarcza również szereg produktów dedykowanych przedsiębiorstwom działającym w obszarze sektora komunalnego. Są wśród nich własnej konstrukcji wywrotki do selektywnej zbiórki odpadów, urządzenia hakowe oraz przyczepy podkontenerowe z wywrotem. Czytaj więcej