Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

NFOŚiGW o zagospodarowaniu odpadów komunalnych i paliw alternatywnych

Ocena: 0
2731
31 lipca 2014 r. w siedzibie NFOŚiGW z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Ostapiuka odbyło się 68. spotkanie Forum "Energia - Efekt - Środowisko" połączone z 19. spotkaniem Forum "Dobre praktyki w gospodarce odpadami". Wspólna realizacja spotkania forum była uzasadniona jej tematem, którym było Zagospodarowanie wysokokalorycznych frakcji odpadów komunalnych/paliw alternatywnych w modernizowanych ciepłowniach/elektrociepłowniach.

W spotkaniu uczestniczyło 190 osób - przedstawiciele resortów: środowiska, gospodarki, finansów, Inspekcji Ochrony Środowiska, przedsiębiorstw gospodarki odpadami i przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz izb gospodarczych je skupiających. Nie zabrakło przedstawicieli świata nauki i agencji poszanowania energii. Wzięli w nim udział członkowie Zarządu NFOŚiGW: Barbara Koszułap, Jacek Gdański, Krystian Szczepański oraz liczne grono pracowników Funduszu.

Uczestnicy spotkania wysłuchali i mieli okazję wypowiedzieć się w temacie ośmiu prezentacji. Wprowadzenie, które przedstawił Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla dr inż. Aleksander Sobolewski dotyczyło możliwości i uwarunkowania dla termicznego odzysku energii z RDF (odpady palne) i SRF (paliwa wtórne) w Polsce. W pozostałych przedstawiono realizacje lub koncepcje realizacyjne w obszarze tematyki spotkania w Olsztynie, Wałbrzychu, Tychach, Radomiu oraz Grupie EDF.

W trakcie spotkania Janusz Ostapiuk zaprezentował aktualne zadania rozwiązywane przez resort w obszarze gospodarki odpadami; zaakcentował wagę uaktualniania wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Małgorzata Szymborska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska, zapoznała natomiast uczestników spotkania z propozycjami unijnymi w zakresie nowelizacji "dyrektyw odpadowych".

Źródło: www.nfosigw.gov.pl
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -