Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

JX Nippon kolejnym partnerem strategicznym Elemental Holding

Ocena: 0
1829
Elemental Holding - europejski lider w recyklingu metali nieżelaznych - podpisał porozumienie z JX Nippon z Japonii przewidujące wymianę know-how oraz współpracę w obszarze recyklingu układów drukowanych. Porozumienie zakłada podpisanie umowy o współpracy, co umożliwi spółce zwiększenie możliwości technologicznych oraz budowę kompetencji w zaawansowanych technologiach odzysku, pozwalających na uzyskiwanie coraz wyższych marż.

"Inwestycja w nowoczesne technologie i eksploatacje innowacyjnych linii odzysku to niezwykle zaawansowany proces, dlatego stawiamy na współpracę ze strategicznymi partnerami, dzielącymi się zdobytym doświadczeniem i know-how. Nowo podpisane porozumienie obejmuje również kwestie handlowe,  co oznacza, że JX Nippon dostarcza nam technologię, a w zamian my zapewniamy regularny dopływ surowca. To bardzo efektywny model współpracy - wykorzystujemy go już w sektorze zużytych katalizatorów samochodowych wraz z Toyotsu Recycle Corporation. Najbliższe lata chcemy poświęcić na dokonanie skoku technologicznego - na plan rozwoju organicznego planujemy przeznaczyć nawet 10 mln euro. Mamy na to zabezpieczone środki m.in. z emisji akcji serii P. Liczymy również na wsparcie z funduszy strukturalnych UE" - mówi Jarosław Michalik, Wiceprezes Zarządu Elemental Holding S.A.

W ramach realizacji strategii rozwoju Elemental Holding podpisał we wrześniu 2015 porozumienie o współpracy z japońską firmą Toyotsu Recycle Corporation, które zakłada wymianę know-how oraz współpracę w zakresie recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych (Spent Automotive Catalysts).

"Stale rozglądamy się również za możliwościami akwizycyjnymi. Nadal chcemy umacniać pozycję Grupy Elemental za sprawą kolejnych przejęć wiodących spółek na rynku recyklingu w poszczególnych krajach" - dodaje Jarosław Michalik.

W skład Grupy Elemental Holding wchodzi obecnie 7 wiodących podmiotów działających w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi. W Polsce są to: Syntom, Tesla Recycling, Terra Recycling, PGM Group. Za granicą natomiast: EMP Recycling (Litwa), Metal Holding (Słowacja) oraz Evciler MDST (Turcja).

W lipcu 2015 roku Elemental Holding podpisał z większościowym wspólnikiem Gorenje Surovina umowę nabycia udziałów stanowiących 69,32% kapitału spółki. Obecnie trwają działania, których celem jest spełnienie kolejnych warunków zawieszających umowę. Będzie to jak dotychczas największa w historii transakcja zakupu słoweńskiej spółki przez polski kapitał. Surovina prowadzi działalność na obszarze Słowenii, Chorwacji, Serbii i Bośni i jest jednym z wiodących podmiotów na tych rynkach.

We wrześniu 2015 roku Elemental Holding przydzielił maksymalną liczbę 12 mln akcji serii P w ramach subskrypcji prywatnej. Cena za akcję wyniosła 4,5 zł, a spółka pozyskał 54 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację strategii oraz rozwój Grupy - oparty z jednej strony na powiększeniu możliwości technologicznych parku maszynowego spółek zarówno pod względem ilości przetwarzania, jak i jakości procesu recyklingu, a z drugiej - na zachowaniu zdolności akwizycyjnych kolejnych podmiotów będących w obszarze zainteresowania Elemental Holding.

Plan inwestycyjny będzie rozłożony na trzy lata i realizowany w dwóch etapach. Pierwszy etap, zaplanowany na półtora roku, będzie kosztował ok. 10 mln euro. Zakłada on budowę linii do przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych oraz drukowanych. Koszt drugiego etapu, który ma się zakończyć w 2018 roku, wyniesie ok. 20 mln euro. Polega on na zachowaniu zdolności akwizycyjnych Grupy.

Elemental Holding po trzech kwartałach 2015 roku wypracował skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 695,13 mln zł. Oznacza to wzrost o ponad 25% rok do roku. EBIDTA na koniec III kwartału wyniosła 46,39 mln zł, czyli blisko 42% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spółka po 9 miesiącach 2015 roku osiągnęła narastający zysk netto w wysokości 36,34 mln zł, czyli o blisko 39,5% więcej niż w roku ubiegłym.

Elemental Holding to lider w Polsce i jeden z wiodących graczy w Europie w zakresie recyklingu i e-recyklingu. Łączny wolumen pozyskanych przez spółki Elemental Holding SA metali nieżelaznych i odpadów elektronicznych w 2014 roku przekroczył 120.000 ton - daje to grupie pozycje lidera w tym segmencie na rynku krajowym, będąc również liczącym się podmiotem na rynkach CEE.

Źródło: Elemental Holding
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -