Strona główna | RynekElektroodpady w gminach. Kto może je zbierać?

Elektroodpady w gminach. Kto może je zbierać?

Ministerstwo Środowiska wyjaśnia - podmioty posiadające wymagane prawem zezwolenia mogą zbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w gminach.

Zgodnie z art. 35 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych musi oddać go zbierającemu tego typu odpady, wpisanemu do rejestru. System ten został wzmocniony przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która ma ułatwić mieszkańcom pozbywanie się elektroodpadów.

Zgodnie z jej art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e - gminy mają obowiązek udostępniać na swoich stronach internetowych oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych. Informacje te powinny zawierać m.in.: nazwę firmy, jej dane adresowe oraz adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy.

W kontekście nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi gmina nie może zakazać zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na jej terenie, w tym również powiązanego z transportem, podmiotowi posiadającemu wymagane prawem zezwolenie na takie gospodarowanie odpadami.

Szczegółowe wyjaśnienia - tutaj.

Źródło: www.mos.gov.pl

CZYTAJ WIĘCEJ

Utrzymanie czystości i porządku w gminach - komunikat Ministerstwa Środowiska
Gospodarowanie elektroodpadami tematem obrad Rady Ministrów
Rynek elektroodpadów w Polsce
Sejm uchwalił ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznymDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Graco Interhandler Kubota
TEMAT MIESIĄCA
Hakowce i przyczepy podkontenerowe KH-Kipper

Znany producent zabudów firma KH-Kipper dostarcza również szereg produktów dedykowanych przedsiębiorstwom działającym w obszarze sektora komunalnego. Są wśród nich własnej konstrukcji wywrotki do selektywnej zbiórki odpadów, urządzenia hakowe oraz przyczepy podkontenerowe z wywrotem. Czytaj więcej