Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Recykling odpadów hutniczych z MB CRUSHER

Ocena: 0
3352

Jednym z sektorów, gdzie osprzęt MB Crusher znalazł zastosowanie jest hutnictwo i firmy, które przerabiają odpady hutnicze. Przy produkcji stali, huty zużywają duże ilości surowców naturalnych oraz innych materiałów wsadowych. W efekcie prowadzonych procesów technologicznych powstają znaczne ilości odpadów poprodukcyjnych. Są one składowane na hałdach, często zatruwając środowisko i zajmując tereny, które możnaby wykorzystać do innych celów. W związku z tym poszukiwane są sposoby, które pozwoliłyby maksymalnie zwiększyć wykorzystanie odpadów, a tym samym obniżyć koszty produkcji stali.

 

 

Recykling to opłacalność

Firma z Małopolski rozkrusza i przesiewa spieki pohutnicze - spieczony żużel, pozostałości po odlaniu stali. Z pomocą łyżki rozdrabniająco - przesiewającej MB-HDS314 wyposażonej w rotory RE16, zainstalowanej na koparce kołowej ATLAS 220 W, segregują i rozdzielają kruszywa od resztek stali. Następnie stal jest ponownie przekazywana do huty, a kruszywo odsprzedawane - jako materiał do podbudowy dróg, czy produkcji asfaltu. 

Video https://vimeo.com/842807929

Recykling to ochrona środowiska

Na Śląsku - jeden z większych producentów kruszyw hutniczych w Polsce, rozkrusza odpady hutnicze, odlewnicze - pochodzące z produkcji żelaza. A wszystko to dzięki łyżce kruszącej BF120.4 S4. która pracuje na koparce gąsiennicowej Komatsu PC450 LC. Powstały w ten sposób materiał jest sprzedawany do odbiorców z sektora przemysłowego, budownictwa i drogownictwa. Firma ta, pobierając i przetwarzając odpady składowane na hałdach, realizuje projekty rewitalizacji terenów poprzemysłowych, przywracając im funkcjonalność, estetykę i wspierając działania ekologiczne. Odzyskanie dużej przestrzeni to szansa na budowę terenów zielonych, np. parków lub zbiorników wodnych. 

Osprzęt MB CRUSHER ułatwia recykling materiału w miejscu jego wytworzenia. Pozwala to firmom zapewnić kompletny cykl przetworzenia materiału, gospodarkę odpadami, zapewniając oszczędność czasu i środków finansowych przeznaczonych na transport i zakup nowego materiału a także wspierać środowisko naturalne.

Źródło: MB CRUSHER

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -


Najczęściej czytane