Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Produkcja granulatu cementowego z wykorzystaniem odpadów przemysłowych?

Ocena: 0
2360
Firma Mo-BRUK S.A. uzyskała patent na wytwarzanie syntetycznego kruszywa. W oparciu o innowacyjną technologię spółka prowadzi produkcję granulatu cementowego z wykorzystaniem odpadów przemysłowych w dwóch swoich zakładach - w Zakładzie Odzysku Odpadów w Niecwi (od 1997 roku) oraz w oddanym do użytkowania w drugiej połowie 2014 roku Zakładzie Odzysku Odpadów Nieorganicznych w Skarbimierzu.

Siedziba firmy Mo-BRUK S.A.

Udzielenie przedmiotowego patentu świadczy o bardzo innowacyjnym podejściu firmy Mo-BRUK S.A. do przetwarzania odpadów. Wyżej wskazana technologia znajduje zastosowanie w procesie odzysku odpadów nieorganicznych takich jak żużle i popioły ze spalarni odpadów, osady pogalwaniczne, odpady z obróbki metali itp. Dzięki uzyskanemu patentowi, Mo-BRUK umocnił swoją przewagę konkurencyjną na  rynku stabilizacji ww. odpadów.

Źródło i zdjęcie: Mo-BRUK S.A.
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -