Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Zespół ds. analizy wdrażania ustawy śmieciowej powołany

Ocena: 0
2323
Minister Środowiska powołał Zespół ds. analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, złożony z różnych ekspertów pod kierownictwem prof. Andrzeja Kraszewskiego. Zespół przeprowadzi analizę stanu wdrażania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, na podstawie której przedstawi ministrowi rekomendacje rozwiązań organizacyjnych, legislacyjnych i ekonomicznych, które usprawnią działanie nowego systemu.

Powołany 16 stycznia 2014 r. Zespół skupia przedstawicieli środowisk związanych z funkcjonowaniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, m.in.: przedstawicieli miast, gmin wiejskich, przedstawicieli urzędów marszałkowskich, właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców realizujących zadania przewidziane w ustawie.

Do głównych zadań Zespołu należeć będzie m.in. kompleksowa analiza nowego systemu gospodarki odpadami, identyfikacja problemów związanych z jego wdrażaniem oraz wypracowanie propozycji rozwiązań w tym zakresie. Zespół ma także zająć się opracowaniem propozycji zmian legislacyjnych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zarządzenie Ministra Środowiska w sprawie powołania Zespołu ds. analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - kliknij tutaj.

Źródło: www.mos.gov.pl
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -