Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

W białostockiej spalarni trwają rozruchy i prace wykończeniowe

Ocena: 0
3106
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku to inwestycja, dzięki której z ponad 90 do ok. 12 proc. spadnie ilość odpadów komunalnych, trafiających na gminne wysypisko w pobliskich Hryniewiczach. Rocznie nowa spalarnia będzie utylizować ok. 120 tys. ton odpadów. Dodatkowo ze spalania śmieci będzie wytwarzana energia elektryczna (8,6 MWe) oraz energia cieplna (17,5 MWc).

Kontrakt obejmujący projekt i budowę spalarni odpadów, o wartości 332,9 mln złotych netto, realizuje Budimex (lider, 50,4 proc. udziałów) w konsorcjum z firmami Keppel Seghers Belgium N.V i Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares SA. Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowo- Produkcyjne "LECH".

Obecnie w białostockiej spalarni trwają prace wykończeniowe i rozruchy. Poszczególne urządzenia są uruchamiane i sprawdzane. Prowadzone są próby ciśnieniowe rurociągów, a instalacja jest przygotowywana do podania pary. Trwa wypalanie kotła.

Kontrakt na projekt i budowę spalarni odpadów został podpisany 31 sierpnia 2012 roku. 11 września 2013 roku Urząd Miejski w Białymstoku wydał pozwolenie na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Termin zakończenia prac zaplanowano na koniec grudnia 2015 roku.

Zakres prac budowlanych obejmuje zagospodarowanie terenu (budynek administracyjno- biurowy, drogi, parkingi, place, sieci, ogrodzenia) oraz budowę jednej kompletnej linii termicznego przekształcania odpadów komunalnych, która składa się z:
  • segmentu przyjęcia i tymczasowego magazynowania dostarczonych odpadów komunalnych,
  • segmentów termicznego przekształcania odpadów poprzez spalanie i odzysku energii ze spalanych odpadów,
  • segmentu przetwarzania odzyskanej energii i wyprowadzania do sieci w postaci energii cieplnej i elektrycznej,
  • segmentu oczyszczania spalin,
  • segmentu przetwarzania żużli wraz z odzyskiem metali żelaznych i nieżelaznych,
  • segmentu stabilizowania i zestalania popiołów i stałych pozostałości z oczyszczania spalin.
Budimex jest zainteresowany realizacją kolejnych kontraktów energetycznych. Spółka uczestniczy w postępowaniach przetargowych na budowę instalacji oczyszczania spalin (dla Elektrociepłowni Białystok, Dolnej Odry - Pomorzan i dla ZW Nowa), spalarni (w Rzeszowie i w Wilnie) oraz bloków parowo - gazowych (w Elektrociepłowni Żerań, w Elektrowni Łagisza w Będzinie i w Grudziądzu). Budimex uczestniczy również w przetargu na dostawę turbiny dla PKN Orlen w Płocku. W związku z rozwojem firmy w tym obszarze Budimex zwiększa zatrudnienie fachowców z branży energetycznej.

Źródło i zdjęcie: Budimex
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -