Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Targi Expo Silesia

Ocena: 0
2378
W sosnowieckim Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia zakończyła się 7. edycja Targów Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej HydroSilesia, 5 edycja Targów Melioracji, Urządzeń Wodnych, Infrastruktury i Urządzeń Przeciwpowodziowych oraz premierowa edycja Targów Gospodarki Komunalnej EkoMiasto. W tym samym czasie organizatorzy gościli wystawców i zwiedzających Targów Analityki, Technik i Wyposażenia Laboratorium ExpoLAB. Trwająca od 8 do 9 października wystawa zgromadziła 1 500 zwiedzających, którzy mogli zapoznać się z ofertą 45 wystawców.

Szeroki zakres tematyczny

Targi HydroSilesia oraz MELIORACJE to szeroki zakres tematyczny oraz nowatorskie rozwiązania w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, melioracyjnej oraz przeciwpowodziowej. Wśród 45 wystawców, którzy przedstawiali swoje najnowsze produkty oraz technologie nie zabrakło czołowych przedstawicieli firm wodociągowych, producentów i dystrybutorów aparatury i systemów kontrolno-pomiarowych, armatury, systemów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, a także producentów maszyn oraz dostawców technologii i usług. Ofertę branżową uzupełniły firmy zgłoszone na Targi MELIORACJE, które prezentowały m.in. maszyny i osprzęt melioracyjny, wielozadaniowe ciągniki oraz technologie związane z zabezpieczeniem rowów melioracyjnych i wałów przeciwpowodziowych.


Wydarzenia towarzyszące

Uzupełnieniem targów, jak również rozszerzeniem tematyki jaka została na nich podjęta był szeroki wachlarz wydarzeń towarzyszących, w których wzięło udział ponad 300 słuchaczy.
Najważniejszymi w tym roku okazały się:

Konferencja HYDROINTEGRACJE organizowana przez Śląski Klaster Wodny oraz Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było "Systemy zarządzania bezpieczeństwem wody w bieżących realiach funkcjonowania”. Podczas Konferencji omówiono m.in. wpływ kosztów eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę na cenę jednostkową, procedury zarządzania bezpieczeństwem dostaw wody, a także bezpieczeństwo funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę w obliczu zmian prawa unijnego i polskiego. Konferencja HYDROINTEGRACJE podczas swojej 7. edycji zgromadziła liczne grono około 150 przedstawicieli sektora wodociągowo-kanalizacyjnego i na stałe wpisała się w kalendarium najważniejszych wydarzeń branży.


Drugiego dnia Targów tj. 9 października odbyła się Konferencja organizowana przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach pt. "MELIORACJE - budowa i utrzymanie urządzeń jako element skutecznej ochrony przed powodzią i suszą" Konferencja była miejscem spotkania i dyskusji ponad 50 przedstawicieli branży melioracyjnej i przeciwpowodziowej. W trakcie wydarzenia poruszona została m.in. organizacja ochrony przeciwpowodziowej przez jednostki samorządu terytorialnego. Podczas targów ExpoLAB została zorganizowane również Zebranie Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

W ramach specjalistycznego wydarzenia własne rozwiązania dedykowane branży przedstawiły firmy Kopras Sp. z o.o. oraz R&R Kwietniewski s.c.

Targi uświetniła uroczystość wręczenia medali i wyróżnień. Decyzją Komisji Konkursowej przyznano 1 Medal Expo Silesia: dla firmy PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. za Systemy wczesnego ostrzegania przed skażaniem wody ujmowanej - SYMBIO (System Biomonitoringu) oraz 1 wyróżnienie dla firmy KAMA ECO GROUP SILESIAN SEAPLANE COMPANY SP. Z O.O. za: Wielozadaniowy pojazd wodno-lądowy Kama SP - 2.

W ramach Targów HydroSilesia tradycyjnie przeprowadzony został również konkurs Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego - decyzją Komisji wyróżnienie otrzymała firma R&R Kwietniewski S.C. za Robot Frezujący oraz za Bęben Inwersyjny DN800, natomiast główną nagrodę EUREKA otrzymała firma KAMSTRUP SP. Z O.O. za READy - system zdalnego odczytu wodomierzy smartfonem.


W imieniu Centrum Targowo-Konferencyjnego Expo Silesia w Sosnowcu serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Targów HydroSilesia,
MELIORACJE oraz ExpoLAB.

KONTAKT:
Wojciech Rabsztyn - Menedżer Projektu
tel. +48 32 788 75 28+48 32 788 75 28 tel. kom. 510 031 669510 031 669 fax. 32 788 75 03 e-mail: wojciech.rabsztyn@exposilesia.pl


PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -