Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Regionalna konferencja WPGO woj. świętokrzyskiego

Ocena: 0
1526
Firma EKORUM organizuje regionalną konferencję "WPGO woj. świętokrzyskiego", która odbędzie się 8 września 2015 r., w Hotelu Słoneczny Zdrój, Busko Zdrój. To kolejna konferencja cyklu jaki jest realizowany w poszczególnych województwach.
Nowelizacja ustawy o odpadach wprowadza konieczność aktualizacji do połowy 2016 roku strategicznego dokumentu, jakim jest Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO). Celem spotkania są konsultacje pomiędzy poszczególnymi regionami, w zakresie spójnego systemu gospodarki odpadami. Poruszane będą kwestie szans i zagrożeń zarówno dla poszczególnych RIPOK-ów jak i dla całych regionów.

Omówiona zostanie m.in.:
  • definicja RIPOK według znowelizowanej ustawy,
  • rola RDOŚ w regionalnym systemie gospodarki odpadami,
  • możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami na przykładzie województwa mazowieckiego,
Ponadto przeprowadzone zostanie studium panelowe w formie "okrągłego stołu", dotyczące obecnej sytuacji oraz możliwych rozwiązań dla każdego z 6 regionów gospodarki odpadami woj. świętokrzyskiego.

Dla chętnych uczestników spotkania zostanie zorganizowany, 10 września 2015 r., wyjazd techniczny do Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Baćkowicach. Spotkanie kierowane jest do przedstawicieli wszystkich 6 regionów województwa świętokrzyskiego: miast, gmin, związków międzygminnych, firm komunalnych, RIPOK-ów, instalacji zastępczych i firm odbierających odpady.

Zapraszamy do zapoznania się z programem!
Szczegółowy program konferencji na stronie www.ekorum.pl

Koszt udziału w spotkaniu dla JST - 159 zł dla pozostałych jednostek - 299 zł netto (+23% VAT)

DO POBRANIA: Program wraz z zaproszeniem

OrganizatorEKORUM
tel. +48  61  67  00  965
tel. +48  608  332  700
e-mail: ekorum@ekorum.pl

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -


Najczęściej czytane