Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Regionalna konferencja WPGO woj. łódzkiego

Ocena: 0
1717
Firma EKORUM organizuje regionalną konferencję "WPGO woj. łódzkiego", która odbędzie się 22 września 2015 r., w Białym Pałacu, w Niesięcinie k. Konstantynowa łódzkiego. To kolejna konferencja cyklu jaki jest realizowany w poszczególnych województwach.
Nowelizacja ustawy o odpadach wprowadza konieczność aktualizacji do połowy 2016 roku strategicznego dokumentu, jakim jest Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO).

Celem spotkania są konsultacje pomiędzy poszczególnymi regionami w zakresie spójnego systemu gospodarki odpadami. Poruszane będą kwestie szans i zagrożeń zarówno dla poszczególnych RIPOK-ów jak i dla całych regionów. Konferencje objął patronatem Marszałek Województwa Łódzkiego.

Podczas konferencji omówione zostaną m.in.:
  • definicja RIPOK według znowelizowanej ustawy,
  • rola RDOŚ w regionalnym systemie gospodarki odpadami,
  • możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami na przykładzie województwa łódzkiego,
Ponadto przeprowadzone zostanie studium panelowe w formie "okrągłego stołu", dotyczące obecnej sytuacji oraz możliwych rozwiązań dla każdego z 4 regionów gospodarki odpadami woj. łódzkiego.
Spotkanie kierowane jest do przedstawicieli wszystkich 4 regionów województwa łódzkiego: miast, gmin, związków międzygminnych, firm komunalnych, RIPOK-ów, instalacji zastępczych i firm odbierających odpady.

Zapraszamy do zapoznania się z programem!
Szczegółowy program konferencji na stronie www.ekorum.pl

Koszt udziału w spotkaniu dla JST - 159 zł dla pozostałych jednostek - 299 zł netto (+23% VAT)

DO POBRANIA: Program wraz z zaproszeniem

OrganizatorEKORUM
tel. +48  61  67  00  965
tel. +48  608  332  700
e-mail: ekorum@ekorum.pl

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -


Najczęściej czytane