Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Projekt ARVIS 4.0 z nagrodą The European Quality Association for Recycling (EQAR)

Ocena: 5
2172

Czwarta już Europejska Nagroda Recyklingu Materiałów Budowlanych za rok 2020 Europejskiego Stowarzyszenia Jakości Recyklingu (EQAR) została przyznana dla Projektu ARVIS 4.0.

 

 

 

 

Pod względem wielkości, odpady budowlane i rozbiórkowe są największym strumieniem odpadów w UE. Stanowią one około jednej trzeciej całkowitej ilości wytwarzanych odpadów, a jednocześnie jest to cenny zasób, z którego można uzyskać wysokiej jakości materiały budowlane - mówi Miroslav Škopán, prezes EQAR. Komisja Europejska, za pośrednictwem Zielonego Ładu oraz plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, dostrzegła potencjał recyklingu i nowe znaczenie dla wykorzystania materiałów budowlanych pochodzących z recyklingu.

Aby to osiągnąć, należy jednak rozszerzyć recykling materiałów budowlanych w Europie i promować go w znacznie większym stopniu.

EQAR promuje zatem osobowości, firmy, stowarzyszenia i uniwersytety za zaangażowanie, innowacje lub wybitne projekty recyklingu nagrodą EQAR za poszczególne lata. W tym roku nagroda została wręczona po raz czwarty. Stowarzyszenie Arv Baustrecycling za Szwjcarii zajęło pierwsze miejsce za 2020 roku - Europejska nagroda za recykling materiałów budowlanych dla projektu ARVIS 4.0. 

 

Arv Baustrecycling udało się opracować i wprowadzić jednolity i zintegrowany system harmonizacji kontroli sortowni i zakładów przetwórczych np. odpadów drzewnych w Szwajcarii, w połączeniu z harmonizacją szwajcarskiej normy dla rejestrowania strumieni odpadów. W związku z tym kierownik projektu Laurent Audergon wyjaśnił, że system informatyczny ARVIS 4.0 służy z jednej strony inspektoratowi Arv Baustrecycling i lokalnym władzom i organom, kóre mają wgląd na przepływy odpadów budowlanych, rozbiórkowych i wykopaliskowych, jak również do rejestrowania produktów powstałych w stacjonarnych sortowniach i przetwórczych.

Przyczyni się to w znacznym stopniu do zwiększenia akceptacji, jakości i recyklingu, które mogą służyć jako wzór dla Europy.

Nagroda, warta 1000 euro, pierwotnie miała zostać przyznana podczas ceremonii na Kongresie EQAR jesienią 2020 roku. Jednak ze względu na pandemię zdarzenie to musiało zostać przełożone, i tak, prezentacja certyfikatu odbyła się podczas wideokonferencji EQAR w dniu 26 maja 2021 r.

 

Źródło: EQAR

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -