Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Projekt Zielone Miasto zorganizowany przez Goethe-Institut i Ambasadę Niemiec

Ocena: 0
2567
Zielone Miasto to projekt w ramach polsko-niemieckiego roku jubileuszowego 2016 - ŚWIĘTUJEMY! zorganizowanego przez Goethe-Institut i Ambasadę Niemiec z okazji 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości o znaczeniu zieleni miejskiej dla mieszkańców.
Status Quo

Jak będzie wyglądać sytuacja naszych miast w dłuższej perspektywie czasowej? W jaki sposób musimy zmienić nasze działania, aby tworzyć miasta przyjazne ludziom? Jest to pytanie aktualne, zwłaszcza w relacji z danymi statystycznymi: dwie trzecie światowego zużycia energii, 60% zużycia wody i 70% emisji dwutlenku węgla przypada na miasta. W Niemczech ponad 75% społeczeństwa mieszka w zurbanizowanych terenach aglomeracji miejskich. Również z powodu pogłębiających się procesów demograficznych i starzenia się społeczeństwa oraz atrakcyjnego rynku pracy w miastach, "renesans miast" i wzrost liczby ich mieszkańców jest współcześnie zauważalną tendencją. Ekonomiści światowej rangi zwracają uwagę na znaczenie potencjału terenów otwartych i terenów zieleni dla aglomeracji miejskich świata nie tylko jako miejsca regeneracji sił czy pod względem aspektu ekologicznego, ale również jako czynnik zwiększający atrakcyjność gospodarczą będącą wynikiem procesów synergii (atrakcyjne środowisko pracy i życia).
  • Zieleń miejska, mimo zmian ostatnich dekad, jest w dalszym ciągu słabym ogniwem w konfrontacji z ekonomicznymi procesami rozwoju miasta.
  • Ogrody są od wieków miejscem spotkań mieszkańców szukających odpoczynku od zgiełku miast.
  • Zainteresowanie mieszkańców miast zielonymi enklawami rośnie. Trend przejęcia za nie odpowiedzialności jest widoczny we wzrastającej liczbie ogrodów partycypacyjnych.
Istotnym jest podniesienie znaczenia tematu ZIELENI adekwatnie do wartości jaką stanowi on dla mieszkańców miast.

Cel
  • Podniesienie świadomości znaczenia TERENÓW ZIELENI dla mieszkańców
  • Przybliżenie tematu ZIELENI młodemu społeczeństwu
  • Ukazanie tendencji kształtowania współczesnych ogrodów
  • Uczynienie miasta (czasowo) bardziej zielonym.
Opis ogólny

W okresie od maja do listopada 2016 w ramach projektu "ZIELONE MIASTO" organizowany jest w Warszawie "FESTIWAL OGRODÓW - Ogrody Tymczasowe" - projekt, podczas którego w symboliczny i kreatywny sposób przedstawione zostaną roślinne kompozycje, interpretacje Zielonego Miasta w centralnych lokalizacjach Warszawy. Ogrody uatrakcyjni urozmaicony program wydarzeń społeczno-kulturalnych. Jednym z nich będzie cykl wycieczek po Warszawie "Rowerem przez parki i ogrody" oraz "Gra w zielone" - warsztaty i gra miejska dla mieszkańców.

Ponadto, w ramach kontynuacji WARSZAWSKICH ROZMÓW ARCHITEKTONICZNYCH - cyklu wykładowo - dyskusyjnego na tematy dotyczące rozwoju miasta, w roku jubileuszowym odbędą się dwie edycje konferencji. Pierwsza z nich o tytule "ZIELONE MIASTO - miasto jako ogród" odbędzie się 10 czerwca 2016 roku i poruszać będzie kwestie "zielonych" strategii rozwoju miast oraz ogrodów i parków miejskich. Jesienna konferencja odbędzie się 14 października 2016 roku pt. "REVITAL TOTAL - nowe stare miasta" i dotyczyć będzie procesów rewitalizacji w oparciu o dobre praktyki z Polski i Niemiec. Oba spotkania będą miały miejsce w budynku SARP przy ulicy Foksal 2 w Warszawie.

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne po wcześniejszej rejestracji (zielonemiasto@cmcberlin.de).

Współorganizatorami projektu "Zielone Miasto" są: Fundacja Twórców Architektury, Fundacja Konrada Adenauera w Warszawie oraz pracownia Coqui Małachowska Coqui urbanistyka architektura krajobrazu. Projekt wspiera również Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Oddział Warszawski SARP.

Kurator: arch. krajobrazu Izabela Małachowska-Coqui.

Kontakt z organizatorem: zielonemiasto@cmcberlin.de, tel.: +49 30 / 797 47 882

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronach: www.wra.org.pl, www.25de.plŹródło: www.cmcberlin.de
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -


Najczęściej czytane