Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Konferencje i eksperci na targach EKOTECH

Ocena: 0
757
Prócz widowiskowej wystawy, na XXI Targach Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami odbędą się konferencje prowadzone przez ekspertów z branży.

Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami funkcjonują od początku istnienia kieleckiego ośrodka wystawienniczego. Od wielu lat trzymają równy poziom – zarówno jeżeli chodzi o ilość wystawców, jak i zwiedzających. Bogaty program wydarzeń corocznie przyciąga do Targów Kielce ludzi z branży.

VIII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami - MIFOD

Forum poświęcone będzie sytuacji branży gospodarki odpadami po wdrożonych zmianach legislacyjnych oraz perspektywom na najbliższy czas. Konferencja jest próbą zdiagnozowania sytuacji po zmianach w ustawie o odpadach, ustawie o utrzymaniu czystości, czy obowiązkach wynikających z nowych konkluzji BAT i rozporządzeń ministerialnych. Ma ona także być podpowiedzią, jaką strategię powinny przyjąć samorządy, firmy komunalne, czy też instalacje, aby odnaleźć się w nowej sytuacji. Prelegentami będą prawnicy, technolodzy, kadra zarządzająca firm zbierających i przetwarzających odpady oraz naukowcy związani z branżą.  Konferencja, skierowana do samorządowców, przedsiębiorców i osób zainteresowanych problematyką odpadową, będzie się odbywać w sali konferencyjnej na terenie targów. 

Data konferencji: 26.02.2020 r., 10.00-16.30

Miejsce: sala konferencyjna F1, Targi Kielce

Organizator: AK Nova

Aktualne przepisy dla stacji demontażu pojazdów i zakładów przetwarzania

W programie:

 1. Minimalne wymagania dla funkcjonowania stacji demontażu pojazdów

 2. Monitoring miejsc magazynowania odpadów

 3. Zasady gospodarowania odpadami w tym magazynowania odpadów

 4. Ewidencja opakowań na stacji demontażu (w przypadku sprzedaży części z demontażu)

 5. Zasady zagospodarowania gazu LPG oraz czynnika chłodniczego z klimatyzacji

 6. Zasady odprowadzania ścieków przemysłowych ze stacji demontażu (operaty i pozwolenia wodnoprawne)

 7. Baza Danych Odpadowych – omówienie działania systemu od 1 stycznia 2020 r. 

Data konferencji: 26.02.2020 r., 10.00-14.00

Miejsce konferencji: sala konferencyjna F3, Targi Kielce

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO

Dokumentacja i opracowania dla podmiotów gospodarczych i samorządów – porady i doświadczenia

Na konferencji zostaną poruszone 4 zagadnienia:

 1. Inwentaryzacje na terenie gminy: azbest i zbiorniki bezodpływowe.

 2. Omówienie ogólnopolskich badań dotyczących ocen oddziaływania na środowisko. Wnioski w celu usprawnienia systemu.

 3. Baza danych odpadowych - o czym warto informować przedsiębiorców w gminie.

 4. Strategia elektromobilności w gminie. Jakie podjąć działania?

Ponadto omówione zostaną tematy ważne dla samorządów związane z przyszłością - takie jak elektromobilność. Eksperci wyjaśnią jakich informacji udzielać na temat Bazy Danych Odpadowych - jakie obowiązki mają przedsiębiorcy oraz jak prowadzić ewidencję. Wykład pozwoli pracownikom urzędów na zapoznanie się z podstawowymi informacjami, które będą mogli przekazywać przedsiębiorcom w gminie. Przedstawione również będą wyniki ogólnopolskich badań dotyczących procedur ocen oddziaływania na środowisko.

Data konferencji: 27.02.2020 r., 10.00-14.00

Miejsce konferencji: sala konferencyjna F3, Targi Kielce

Organizator: Ekolog Sp. z.o.o.

Racjonalne gospodarowanie odpadami

Tematy:

 • Baza danych o odpadach,

 • Poprawa konkurencyjności MŚP działających w łańcuchu wartości recyklingu metali związane z przejściem na GOZ,

 • Jak mierzyć gospodarkę o obiegu zamkniętym? 

Data konferencji: 27.02.2020r.

Miejsce konferencji: sala konferencyjna F1, Targi Kielce

Organizator: Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy

Prelekcja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy służb komunalnych

Każdy z aktywnych członków Koalicji posiada unikatowe doświadczenie i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy służb komunalnych. Stąd proponujemy cykl krótkich, 15 minutowych wystąpień, które dzięki swojej dynamicznej formule w ciekawy i ekspresyjny sposób omówią wybrane ważne zagadnienia z zakresu np:

 1. Prawo regulujące BHP w branży komunalnej, Paweł Legutko

 2. Gospodarka paliwowa i rozwiązania GPS w zbiórce odpadów, Mikołaj Mąka, Koordynator Działu Logistyki, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.

 3. Niestandardowe przykłady działań na rzecz bezpieczeństwa w MBP i przy zbiórce odpadów, Ewa Oleszycka, Z-ca Kierownika Działu Obsługi Klientów Kluczowych

 4. Bezpieczna baza

 5. Edukacja pracowników w zakresie BHP, Patryk Kot, Główny Specjalista ds. BHP, ENERIS Surowce

 6. Systemy monitorowania i ciągłego doskonalenia systemów BHP, Rajmund Pogoda, HSEQ Manager, PreZero

 7. Edukacja mieszkańców wspierająca bezpieczeństwo pracowników komunalnych, Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji , ENERIS Surowce

 8. Ergonomia pracy kierowcy zawodowego, Paweł Ząbek, Inżynier BHP

Data konferencji: 27.02.2020r., 12.00-14.30

Miejsce konferencji: sala konferencyjna F-10, Targi Kielce

Organizator: Koalicja BHP: Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, ENERIS Surowce

XXI Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami już od 26 do 27 lutego w Targach Kielce
https://www.targikielce.pl/ekotech

Źródło i zdjęcie: Targi Kielce

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -