Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Bezpłatne szkolenie z zakresu zarządzania energią, surowcami i odpadami w MMŚP

Ocena: 0
2157
Szkolenia oraz doradztwo są organizowane w ramach Projektu pt. "Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP" Działanie 2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki".


Najbliższe szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniach 3-5 marca 2015 r.

Nr tel. do organizatora: 602 742-954

Projekt ten skierowany jest do przedsiębiorstw, które chcą wprowadzić u siebie indywidualne rozwiązania ekologiczne przyjazne środowisku a tym samym przyczynić się do redukcji kosztów zużycia energii oraz racjonalnego gospodarowania odpadami.

Państwa udział w Projekcie przyniesie pozytywne skutki w zakresie wzrostu świadomości ekologicznej a tym samym wzmocni wizerunek przedsiębiorstwa jako odpowiedzialnego społecznie. Szkolenia oraz indywidualne doradztwo prowadzone w siedzibie przedsiębiorstwa to szansa na bezpłatne opracowanie lub aktualizację indywidualnych programów oraz planów rozwiązań ekologicznych.

Warunki uczestnictwa

Szkolenia oraz doradztwo są bezpłatne i przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski:
 • pracownicy wykonujący pracę w ramach stosunku pracy,
 • właściciele pełniący funkcje kierownicze,
 • wspólnicy lub partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie.
Tematyka szkoleń:

MODUŁ I - GOSPODARKA ENERGIĄ W MMŚP
 • stosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE),
 • sterowanie wytwarzaniem, dystrybucją i zużyciem energii,
 • systemy pomiarowe,
 • technologie inteligentnych budynków i ich zastosowanie,
 • zarządzanie energii cieplną,
 • projektowanie systemowego zarządzania energią w przedsiębiorstwie jako lokalnym systemie energetycznym SMART GRID,
 • sterowanie oświetleniem z zastosowaniem inteligentnego sterowania i energooszczędnych źródeł światła.
MODUŁ II - SUROWCE I ODPADY W MMŚP
 • nowoczesne, ekologiczne technologie gospodarowania surowcami,
 • projektowanie ekologicznych surowców,
 • ekologiczna gospodarka odpadami,
 • sposoby i metody gospodarowania odpadami, w tym przechowywania, magazynowania, transportu,
 • prowadzenie ewidencji odpadów,
 • diagnozowanie problemów z zakresu gospodarki odpadowej,
 • projektowanie rozwiązań.
MODUŁ III - ZAGADNIENIA DOT. ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH
 • sposoby finansowania inwestycji z zakresu rozwiązań ekologicznych,
 • analiza dostępnych źródeł finansowania,
 • korzyści ekonomiczne, ekologiczne i społeczne zmian w zakresie wprowadzania w/w inwestycji.
Bezpłatne doradztwo w zakresie rozwiązań ekologicznych będzie realizowane przez wysokiej klasy ekspertów. Efektem pracy specjalistów będzie stworzenie dla każdego przedsiębiorstwa programu poprawy efektywności energetycznej w ramach, którego zostanie opracowana koncepcja i studium wykonalności zaproponowanych rozwiązań technicznych.

Doradztwo będzie prowadzone indywidualnie w siedzibie przedsiębiorstwa.

Organizator zapewnia:
 • bezpłatne noclegi i wyżywienie w trakcie szkoleń,
 • materiały szkoleniowe,
 • wykwalifikowaną kadrę (trenerów szkoleniowych i ekspertów z odpowiednim doświadczeniem).
Zgłoszenia:

Rekrutacja odbywa się elektronicznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie projektu:

www.ekologicznerozwiazania.ekspert-sitr.pl

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Biuro Projektu - Jolanta Zienkiewicz (tel. 602 742-954) i Teresa Janik

EKSPERT-SITR Spółka z o.o. w Koszalinie, ul. Jana z Kolna 38, 75-204 Koszalin
tel./fax: 94 342–39–13, 94 342–25–81
e-mail: ekologicznerozwiazania@ekspert-sitr.pl

Osoby zakwalifikowane przez Organizatora otrzymają potwierdzenie udziału w szkoleniach. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.


 
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -


Najczęściej czytane