Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

5. Ogólnopolska konferencja BIOODPADY

Ocena: 0
2039
Firma EKORUM organizuje już po raz piąty ogólnopolską konferencję "BIOODPADY", która odbędzie się w dniach 28-29 września 2016 r., w Sandomierzu. Konferencja połączona będzie z wyjazdem technicznym i wizytacją instalacji zarządzanej przez MZK w Stalowej Woli.
Kompostowanie odpadów jest technologią dominującą na europejskim rynku. Alternatywą dla stabilizacji tlenowej jest fermentacja, która może stanowić podstawę zagospodarowania odpadów  biodegradowalnych.

Podczas 5. ogólnopolskiej konferencji  "BIOODPADY" obydwa procesy zostaną szczegółowo omówione. Za sprawą dyrektyw UE w perspektywie najbliższych lat czeka nas rewolucja w  gospodarce bioodpadami, zaczynając od selektywnej zbiórki "u źródła", na procesie przetwarzania kończąc, gdzie będzie dominował odzysk energii.

Podczas obrad poruszane będą kwestie dotyczące m.in:
  • bioodpadów w świetle wymagań pakietu gospodarki w obiegu zamkniętym - wymagania Unii Europejskiej oraz regulacje krajowe w zakresie bioodpadów,
  • procesów biologicznych jako recyklingu organicznego oraz jako procesu biologicznego unieszkodliwiania odpadów,
  • biogazu z procesu fermentacji - potencjał energetyczny, możliwości wykorzystania,
  • zbiórka bioodpadów a rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów,
  • recyklingu organicznego jako kluczowego elementu circular economy.
Szczegółowy program konferencji na stronie www.ekorum.pl

Koszt udziału w spotkaniu - 790 zł netto (+23% VAT)

OrganizatorEKORUM
tel. +48  61  67  00  965
tel. +48  608  332  700
e-mail: ekorum@ekorum.pl


 
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -