Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

4. Ogólnopolski Zjazd RIPOK 2015

Ocena: 0
2139
Firma EKORUM organizuje po raz czwarty ogólnopolski Zjazd RIPOK 2015, który odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2015 r., w Hotelu Andersia, w Poznaniu.
Tegoroczna odsłona Zjazdu RIPOK odbywać się będzie pod hasłem "Dostosowanie do prawa i technologii". Wydarzenie to, jak co roku, daje możliwość spotkania się oraz wymiany poglądów i doświadczeń z najważniejszymi osobami w branży gospodarki odpadami.

Konferencja połączona będzie z wyjazdem technicznym i wizytacją Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie oraz Gnieźnie. Dostosowanie do przepisów polskiego i unijnego prawa oraz wdrożenie możliwie najbardziej nowoczesnych technologii to aktualnie najważniejsze kwestie, jakim muszą sprostać zakłady zagospodarowania odpadów. Wiele zmian jest w trakcie wprowadzania, ale wiele z nich jest jeszcze przed nami. Aktualizacja KPGO oraz wojewódzkich planów, zmiany w rozporządzeniu w sprawie MBP oraz zagospodarowanie frakcji wysokokalorycznej - to zagadnienia istotne z punktu widzenia prawnego, ale również technologicznego.

Podczas obrad poruszane będą kwestie dotyczące m.in:
  • finansowania zadań w gospodarce odpadami, przewidywanych środków oraz terminów ich uruchomienia,
  • projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad selektywnej zbiórki,
  • zagospodarowania produktów po procesie MBP,
  • aktualizacji WPGO oraz rozporządzenia MBP,
  • współistnienia spalarni oraz innych RIPOK w regionie.
Zapraszamy do zapoznania się z programem!

Szczegółowy program konferencji na stronie www.RIPOK.pl

Koszt udziału w spotkaniu - 890 zł netto (+23% VAT)

DO POBRANIA: Program wraz z zaproszeniem


Organizator




EKORUM
tel. +48  61  67  00  965
tel. +48  608  332  700
e-mail: ekorum@ekorum.pl




PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -