Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

4. Międzynarodowa Konferencja "Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako RIPOK"

Ocena: 0
2130
Firma EKORUM organizuje czwartą międzynarodową konferencję "Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako RIPOK", która odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2015 r., w hotelu Radisson Blu, w Szczecinie. Konferencja połączona będzie z wyjazdem technicznym do Berlina i wizytacją zakładu termicznego przekształcania odpadów spółki BSR, który przetwarza ok. 520 tys. ton odpadów rocznie.
W Polsce trwa program budowy dużych zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ZTPOK), które rozpoczną pracę pod koniec tego i w 2016 r. Będą mieć status instalacji ponadregionalnych. Ich łączna moc przerobowa wyniesie 1 mln ton odpadów.

Urzędy marszałkowskie rozpoczęły pracę nad aktualizacjami wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO) tak, by uwzględnić funkcjonowanie i udział ZTPOK-ów w rynku. Doświadczenia europejskie wskazują, że spalarnie odpadów są niezbędnym uzupełnieniem gospodarki odpadami w regionie. Pojawienie się nowych instalacji typu ZTPOK rodzi jednak wiele pytań.

Zarządzający obecnymi RIPOK-ami podnoszą kwestie konkurencyjności w kwestii pozyskiwania strumienia odpadów. Obecnie, dzięki wsparciu funduszy unijnych, realizowanych  jest  sześć dużych  projektów  ZTPOK: w  Bydgoszczy, Białymstoku, Koninie, Krakowie, Poznaniu i Szczecinie - i właśnie do Szczecina,  firma EKORUM, zaprasza  na  kolejną,  czwartą  już edycję  konferencji.

Podczas obrad poruszane będą kwestie dotyczące:
  • budowy nowych ZTPO w Polsce, w kontekście prawa unijnego,
  • konsekwencji nowelizacji ustawy o odpadach dla funkcjonowania ZTPO,
  • zagranicznych doświadczeń w termicznym unieszkodliwianiu odpadów,
  • przemodelowanie lokalnych systemów gospodarki po wybudowaniu spalarni,
  • jakości wsadu oraz zagospodarowywania żużlu i popiołów z procesów spalania.
Zapraszamy do zapoznania się z programem!

Szczegółowy program konferencji na stronie www.ekorum.pl

Koszt udziału w spotkaniu - od 290 zł netto (+23% VAT).

DO POBRANIA: Program wraz z zaproszeniem

OrganizatorEKORUM
tel. +48  61  67  00  965
tel. +48  608  332  700
e-mail: ekorum@ekorum.pl


PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -