Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

H2Poland - kompleksowo o technologiach wodorowych

Ocena: 5
965

Rusza pionierski projekt Grupy MTP  będący odpowiedzią na potrzebę popularyzowania wiedzy dotyczącej rozwiązań poświęconych nisko i zeroemisyjnej gospodarce. Forum H2POLAND, które odbędzie się 17-18 maja 2022, to pierwsze w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej kompleksowe targi dedykowane technologiom wodorowym. To właśnie w Poznaniu, pierwiastek H2 będzie odmieniany przez wszystkie przypadki, zarówno podczas licznych konferencji i debat jak i w ofercie wystawców gotowych na innowacyjny biznes.

 

Gospodarka wodorowa jest jednym z obiecujących kierunków ograniczania globalnych zmian klimatu. Celem nowej inicjatywy Grupy MTP jest stworzenie projektu opartego o współpracę międzyśrodowiskową biznesu, nauki, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych na rzecz maksymalizacji udziału polskich zasobów produkcyjnych i usługowych w toku realizacji inwestycji wodorowych. To konieczne działania w dążeniu do nowoczesnej i neutralnej dla klimatu gospodarki.

 

Oficjalnie Forum H2POLAND zapowiedział 27 października 2021 r. podczas konferencji  IMPACT’21, Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Urząd Marszałkowski w Poznaniu będzie partnerem Grupy MTP w organizacji tego wydarzenia.

 

Transfuzja wiedzy i wystawa branżowych innowacji

Forum H2POLAND będzie kompleksową platformą wymiany eksperckiej wiedzy podczas licznych konferencji i debat połączonych z ekspozycją najnowszych rozwiązań poświęconych nisko

 i zeroemisyjnej gospodarce. Coraz bardziej słyszalny jest głos, że to właśnie wodór ma być paliwem, które zrewolucjonizuje unijną energetykę i umożliwi jeszcze pełniejsze wykorzystanie potencjału źródeł odnawialnych.

Nowa inicjatywa Grupy MTP posłuży popularyzacji i wdrażaniu technologii wodorowych w Polsce 

i Europie Środkowo-Wschodniej. Przedsięwzięcie wpisuje się także w aktualną strategię Komisji Europejskiej, która wodór traktuje jako kluczowe narzędzie do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Koncepcja  Europejskiego Zielonego Ładu w istotnej mierze będzie się opierała na rozwoju technologii wodorowych. Świadczy o tym nie tylko opublikowana w 2020 roku „Strategia wodorowa dla neutralnej klimatycznie Europy”, ale także plany, jakie przedstawiają poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej. Spotkajmy się zatem by wypracować najlepsze koncepcje dla środowiska! – zapowiada wydarzenie Joanna Kucharska z Grupy MTP. 

 

Nie bez znaczenia w organizacji H2POLAND,  jest fakt, że Polska jest piątym na świecie i trzecim w Unii Europejskiej producentem wodoru. To zarówno wyzwanie związane z dekarbonizacją tej produkcji, jak i szansa rozwojowa. 

 

Docelowo w Polsce ma powstać pięć dolin wodorowych, które pojawią się w wyniku przeprowadzonych analiz potencjału lokalnego przemysłu w łańcuchu dostaw na rzecz gospodarki wodorowej, wiedzy i kompetencji kadr oraz tworzącego się rynku.

 

Kierunek wodór w Poznaniu

Tematu dolin wodorowych i związanego z nim potencjału z pewnością nie zabraknie na Forum H2POLAND w Poznaniu, zwłaszcza, że chęć powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej wyrazili przedstawiciele samorządu województwa wielkopolskiego, samorządowcy z Wielkopolski, przedsiębiorcy oraz reprezentanci świata nauki. Nawiązując do polityk europejskich związanych z niskoemisyjnością, zielonymi inwestycjami oraz dążeniem do neutralności klimatycznej, Samorząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa i efektywności energetycznej – od poszukiwania nowych źródeł energii i sposobów ich wykorzystania, przez zwiększenie efektywności energetycznej, po bezpieczne i efektywne dostarczanie jej do przemysłu i gospodarstw domowych, aktywnie włączając się w globalny łańcuch wartości gospodarki wodorowej, stymulując powstawanie lokalnych kompetencji wytwórczych w obszarze infrastruktury, produktów i usług.

Organizując Forum H2POLAND w Poznaniu, współpracujemy i czerpiemy m.in. z dotychczasowych doświadczeń Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie innowacyjnych technologii wodorowych. We wspólnych działaniach  zarówno na szczeblu lokalnym jak rządowym upatrujemy ogromną szansę na przyjazny środowisku biznes o wysokim potencjale, na dynamicznie rozwijającym się rynku. H2 POLAND to także  idealne miejsce do zaprezentowania najnowszych rozwiązań liderów branży w zakresie rozwoju niskoemisyjnej przyszłości wodoru. Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty, którym bliska jest idea popularyzacji nowoczesnej i neutralnej dla klimatu gospodarki – mówi Joanna Kucharska.

 

Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND odbędzie się 17-18 maja 2021 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizatorem wydarzenia jest Grupa MTP. 

Więcej informacji: www.h2poland.com.pl

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -