Strona główna | RODO

RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Polskie Centrum Budownictwa Difin i Muller sp. z o.o.
ul. Kostrzewskiego 1
00-768 Warszawa
PCB Difin i Müller Sp. z o.o.
Rejestr: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS 0000239477
Numer Identyfikacji Podatkowej: 527-10-44-561
Kapitał zakładowy: 400 000,00 zł opłacony w całości
 
Jak możesz się z nami skontaktować?

Listownie, telefonicznie i faksem:
ul. Franciszka Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa
tel./fax 22 646 75 21
E-mailem na adres:
forum@pcbmedia.pl
 
Jakie masz prawa?
1. dostępu do Twoich danych,
2. ich poprawiania,
3. żądania ich usunięcia,
4. ograniczenia przetwarzania,
5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
1. rozwiązania poruszonej przez Ciebie sprawy, w tym realizacji i obsługi zleceń handlowych na nasze towary i usługi,
2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych,
3. wysłania do Ciebie newslettera, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej.
 
Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twój list ani zrealizować Twojego zamówienia na nasze produkty.
 
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
1. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest rozwiązanie poruszonej przez Ciebie sprawy oraz prowadzenie naszego marketingu, w tym wysyłki newslettera.
2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także  Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 
Komu przekażemy Twoje dane?
Kurierom, dostawcom narzędzi do analityki ruchu internetowego, podmiotom świadczącym usługi hostingu, organom wykonującym władzę publiczną.
 
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas:
1. potrzebny na rozwiązanie poruszonej przez Ciebie sprawy,
2. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
 
Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Nie.
 
Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:
1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Postępowanie z wytworzonymi odpadami Recykling na placu budowy Odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Transport odpadów niebezpiecznych Dlaczego nie warto robić benzyny z odpadów. Piroliza tworzyw sztucznych - prawdy i mity Sposób myślenia. Gorączka złota Płyty izolacyjne dla budownictwa z odpadowych surowców termoplastycznych Zużyte baterie i akumulatory. Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i techniczne Kierunki zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych Utylizacja olejów przepracowanych Odpady medyczne i weterynaryjne Sposób myślenia. Jeśli nie piroliza, to co? Inne metody termicznego przekształcania odpadów Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne po 1 czerwca 2015 r. Profesjonalna zbiórka i zagospodarowanie zużytych opon Gdzie się podziały hałdy? Jak Feniks z popiołów Klasyfikacja odpadów według Polaka i według przepisów Unii Europejskiej Klasyfikacja odpadów, czyli małpa z brzytwą Rozważania o przyszłości, czyli Rejestr i Baza Danych o Odpadach Recykling samochodów wycofanych z eksploatacji. Teoria i praktyka Ładowarki dla zakładów gospodarki odpadami Wykorzystanie odpadów przemysłowych w drogownictwie - zagrożenia Skuteczna ochrona opon Analiza eksperymentalna dekompozycji opon metodą water-jet Logistyka powtórnego zagospodarowania odpadów i możliwości jej zastosowania w przedsiębiorstwach hutniczych Kompaktory na składowiska Wydajne i oszczędne maszyny do kompostowania Sposób myślenia. Recykling okiem technologa Mobilne zbiorniki paliwa