Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Spalarnie odpadów w Szczecinie i Hamburgu

Ocena: 0
4725
Pod koniec września br. dziennikarze zajmujący się tematyką ekologii i odpadów mieli okazje zwiedzić budowę spalarni śmieci Ecogenerator w Szczecinie, a następnie zapoznać się z funkcjonowaniem spalarni śmieci MVB Müllverwertung Borsigstraße GmbH w Hamburgu. Wizyta została zorganizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej "TworzyMY atmosferę".


Budowa ZUO Ecogenerator w Szczecinie

Kampania informacyjno-edukacyjna "TworzyMY atmosferę"

Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi Polaków na to, co mogą zmienić we własnym zachowaniu i otoczeniu, by przyczynić się do polepszenia jakości powietrza. Jednym z takich zachowań jest powszechne w Polsce palenie śmieci w domowych piecach lub kominkach. Organizatorzy poprzez kampanię chcą dotrzeć do osób, które w ten sposób utylizują śmieci i uświadomić im, że jedynym odpowiednim miejscem, w którym w bezpieczny dla ludzi i środowiska sposób można spalać śmieci, jest profesjonalna spalarnia.

EcoGenerator

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego powstaje na rzecznej wyspie Ostrów Grabowski. Spalarnia ma docelowo przerabiać 150 tys. ton odpadów komunalnych rocznie. W momencie naszej wizyty na budowie była ona zaawansowana w 50% (jest mocno opóźniona, ponieważ planowane oddanie inwestycji do użytkowania miało nastąpić w grudniu 2015 r., teraz jednak padają deklaracje, że EcoGenerator rozpocznie pracę w III kwartale 2016 roku).

Zakład będzie pełnił rolę ponadregionalnej instalacji unieszkodliwiania odpadów dla województwa zachodniopomorskiego. Paliwem będą odpady zmieszane oraz odpady balastowe (pozostałości z segregacji wtórnej odpadów opakowaniowych i surowcowych) z sortowni znajdujących się na terenie oddziaływania projektu.

Podstawowe dane techniczne EcoGeneratora:
  • Wydajność instalacji 150 tys. Mg/rok,
  • Liczba linii termicznego przekształcania odpadów: 2,
  • Wydajność jednej linii termicznego przekształcania odpadów 10 Mg/h,
  • Nominalna wartość opałowa odpadów 10,5 tys. kJ/kg,
  • Minimalny czas pracy linii termicznego przekształcania odpadów 7,5 tys. h/rok,
  • Moc elektrociepłowni w kogeneracji: 7,5 MWe i 32 MWt,
  • Przewidziana roczna wartość produkcji energii: 56 tys. MWh i 850 tys. GJ (tyle potrzeba, by zapewnić energię elektryczną i ciepło dla ok. 30 tys. mieszkań).
  • Wartość całego projektu: 711 mln zł.

Produktem spalania szczecińskiego ZUO będzie energia elektryczna i cieplna. Spaliny będą oczyszczane metodą mokrą. Przejdą przez szereg zespołów procesowych, w których zostaną pozbawione szkodliwych substancji gazowych i pyłów w stopniu gwarantującym całkowite bezpieczeństwo środowisku naturalnemu i ludziom. Główne elementy systemu oczyszczania spalin to reduktor tlenków azotu, elektrofiltr służący separacji pyłów i popiołów, absorber związków fluoru i chloru oraz absorber dwutlenku siarki. Ostatnim etapem oczyszczania spalin będzie adsorpcja na węglu aktywnym substancji organicznych, dioksyn, furanów, metali ciężkich i rtęci.

W efekcie spaliny z EcoGeneratora mają z nadwyżką spełniać limity emisji substancji szkodliwych zawarte w polskich i unijnych przepisach prawa. Podczas spotkania z głównym specjalistą ds. technicznych, inż. Wilhelmem Korejwo poruszone zostało zagadnienie kontroli poziomów emisji, ponieważ okazało się, że nadzór na miejscu będzie prowadzony przez pracowników zakładu, a nie przez niezależne instytucje.


Spalarnia MVB Müllverwertung Borsigstraße GmbH w Hamburgu

Spalarnia w Hamburgu

O ile EcoGenerator jest zlokalizowany na uboczu Szczecina, to działająca od 1994 r. spalarnia MVB Müllverwertung Borsigstraße GmbH działa w granicach miasta - bezpośrednio w sąsiedztwie zakładu leżą wprawdzie tereny przemysłowe, ale pośrednio przylegają do niego osiedla mieszkalne. Jest to jedna z trzech działających tu spalarni odpadów.


Panorama Hamburga z dachu jednego z budynków zakładu

Licząca ok. 1,8 mln mieszkańców populacja Hamburga wytwarza w ciągu roku ok. 500.000 Mg odpadów komunalnych. W spalarni Borsigstraße utylizuje się 320.000 Mt odpadów rocznie, co pokrywa ok. 20% zapotrzebowania Hamburga na ciepło (w lecie poziom ten wrasta do 100%).


Paliwo dla kotłów spalarni

Ciepło i prąd elektryczny nie jest jedynym produktem przynoszącym dochód spalarni należącej do komunalnej spółki Stadtreinigung Hamburg. Zakład sprzedaje także pozostałości po procesach utylizacji: żużel, metale kolorowe, gips czy choćby kwas solny, produkowany na bazie odzyskiwanego i wiązanego chloru.


Stanowisko operatorskie systemu załadunku kotłów


Dyspozytornia spalarni


Jeden z produktów utylizacji – żwir przeznaczony do sprzedaży

Źródło i zdjęcia: Red. Piotr Rożnowicz
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -


Najczęściej czytane