Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania"

Ocena: 0
798
Zapraszamy do udziału w piątej edycji seminarium pt. "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania", które odbędzie się 16 kwietnia 2019 w Warszawie.
Wśród najważniejszych zagadnień seminarium:
 • Regulacje, definicje i normy dla ubocznych produktów spalania
 • Rekomendowane metody zarządzania pozostałościami z procesu produkcyjnego
 • Realizowanie obowiązków zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Pożądane praktyki w zakresie magazynowania, dostaw, odbiorów oraz przetwarzania
 • UPS-ów
 • Popioły i żużle po termicznym odzysku energii z odpadów komunalnych
 • Metodologia badań i ocena jakości ubocznych produktów spalania, odpadów z odsiarczania etc.
 • Problematyka zagospodarowania UPS i związanych z tym inwestycji
Seminarium kierujemy przede wszystkim do:
 • energetyki zawodowej
 • ciepłownictwa
 • spalarni odpadów
 • przemysłu budowlanego, drogowego, kolejowego
 • sektora cementowego, ceramicznego, kruszyw, gipsowego, chemicznego,
 • przedsiębiorstw wapienniczych, hutniczych, odlewniczych, komunalnych, górniczych i rekultywacyjnych
 • podmiotów współpracujących ze wyżej wymienionymi w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania.
Po zakończeniu części merytorycznej zapraszamy uczestników na wizytę studyjną w Zakładzie Separacji Popiołów Siekierki. Spółka powstała 2014 roku, w celu przeprowadzenia inwestycji polegającej na wybudowaniu instalacji separacji popiołów lotnych powstających w EC Siekierki, w oparciu o technologię separacji na drodze tryboelektrycznej oraz jej późniejszej eksploatacji.

Wśród potwierdzonych prelegentów seminarium:
 • Agnieszka Skorupińska, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, Kancelaria CMS
 • Piotr Solecki, Kierownik Zakładu Separacji Popiołów, Elektrociepłownia Siekierki
 • Magdalena Drac-Tatoń, Prezes, MEGMAR
 • Leszek Bukowski, Naczelnik Wydziału Technologii w Departamencie Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
 • Dariusz Wlazło, Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Popiołów oraz Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Dodatków Mineralnych w Geocycle Polska
 • Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Dyrektor Naczelny Instytutu, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:
https://cbepolska.pl/pl/v-seminarium-zagospodarowanie-ups.html

Manager projektu:
Barbara Boczek, e-mail: barbara.boczek@cbepolska.pl

Zapraszamy również do kontaktu z naszym biurem:
(22) 82 77 123, biuro@cbepolska.pl
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -