Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wykonany w 100%

Ocena: 0
1701
Do maja tego roku podpisano 1051 umów o dofinansowanie inwestycji i działań środowiskowych na prawie 21 mld zł. To oznacza, że rozdysponowano 100% środków dostępnych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Łącznie zakontraktowano 20,9 mld zł na projekty ekologiczne realizowane w ramach pięciu priorytetów POIiŚ:
  • I. Gospodarka wodno-ściekowa - 12,6 mld zł;
  • II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - 4,3 mld zł;
  • III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska - 2,6 mld zł;
  • IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska - 1 mld zł;
  • V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych - 0,4 mld zł.
Te środki to nie koniec wsparcia ochrony środowiska ze środków unijnych. Przed nami kolejna perspektywa finansowa. W ramach POIiŚ na lata 2014-2020 przewidziano ponad 3,5 mld euro na następujące działania:
  • adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska;
  • gospodarka odpadami komunalnymi;
  • gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach;
  • ochrona przyrody i edukacja ekologiczna;
  • poprawa jakości środowiska miejskiego.
Projekty realizowane w ramach POIiŚ mają wpływ nie tylko na poprawę stanu środowiska, lecz także na podniesienie jakości życia osób mieszających w pobliżu inwestycji. Dzięki budowie i modernizacji kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków są postępy w ochronie jakości wód.

Wspieranie zakładów zagospodarowania odpadów i przywracanie walorów przyrodniczych zdegradowanym terenom przyczyniają się do ochrony powierzchni ziemi. Projekty związane z ochroną zasobów i przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiska poprawiają bezpieczeństwo ludzi.

Również inwestycje dostosowujące przedsiębiorstwa do wymagań ochrony środowiska, m.in. w zakresie ograniczania zanieczyszczeń wprowadzanych do otoczenia, w tym emisji do powietrza, są szczególnie ważne dla sąsiadujących z nimi mieszkańców. Podobnie jak działania związane z ochroną różnorodności biologicznej, która jest niezbędna do utrzymania życia w przyrodzie oraz zrównoważonego rozwoju i właściwego funkcjonowania ludzi.

Źródło: www.mos.gov.pl
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -


Najczęściej czytane