Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Marguerite sprzedaje PreZero udziały w instalacji termicznego przetwarzania odpadów

Ocena: 5
256

W dniu 16 września 2021 r. zamknięta została transakcja zakupu przez PreZero Warszawa z Grupy Schwarz od funduszu Marguerite 50% udziałów w poznańskiej instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

 

 

W 2011 roku Marguerite i SUEZ Polska połączyły siły w przetargu na realizację instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu, pierwszego dużego projektu PPP w sektorze zagospodarowania odpadów w Polsce. Rok później między miastem Poznań a spółką celową założoną przez SUEZ i Marguerite podpisana została umowa na zaprojektowanie, sfinansowanie i budowę nowoczesnego zakładu, który rocznie może przetworzyć 210 tysięcy ton zmieszanych odpadów komunalnych oraz na jego eksploatację przez 25 lat. Mimo trudnej sytuacji związanej z globalnym kryzysem finansowym udziałowcy projektu uzyskali długoterminowe finansowanie bez regresu do sponsorów od trzech polskich banków: Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO Banku Polskiego oraz Banku Pekao S.A. Projekt jest również beneficjentem Funduszu Spójności. Uzyskana dotacja pozwoliła zmniejszyć jego koszt dla Miasta i mieszkańców Poznania. Budowa zakładu, zlokalizowanego

w przemysłowej dzielnicy Karolin, została ukończona zgodnie z harmonogramem i w ramach założonego budżetu. Od 2017 roku, w którym rozpoczęła się eksploatacja, instalacja przetwarzała odpady komunalne z miasta Poznania i 8 innych gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ściśle spełniając przy tym wszystkie krajowe i unijne normy środowiskowe. Projekt otrzymał wiele nagród, w tym European Waste Deal of the Year 2013 od Project Finance Magazine, Złotą Nagrodę od Europejskiego Centrum PPP (EPEC) przy EBI, a także tytuł Ekologicznej Inwestycji Roku w konkursie Przemysłowa Inwestycja Roku 2014. Dzisiaj po 10 latach zaangażowania w projekt i po prawie 5 latach eksploatacji zakładu Marguerite sprzedaje swoje udziały w spółce wspólnikowi, PreZero Warszawa.

 

„Jesteśmy dumni, że wzięliśmy udział w tym przełomowym projekcie od samego początku, czyli od przetargu poprzez fazę finansowania, projektowania, budowę i pierwsze lata eksploatacji. Przez nasze zaangażowanie w projekt mogliśmy przyczynić się do stworzenia w Poznaniu nowoczesnej instalacji, która znacznie poprawiła gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście, a jednocześnie do rozwoju rynku PPP w Polsce. Jako zarządzający infrastrukturalnymi funduszami greenfield, wierzymy, że będziemy mogli wziąć udział w realizacji kolejnych ważnych projektów w Polsce, również w innych sektorach, takich jak odnawialne źródła energii, transport i telekomunikacja”, powiedział William Pierson, partner zarządzający w Marguerite.

 

„ITPOK w Poznaniu to ważny projekt dla PreZero w Polsce. Dalszy rozwój rynku termicznego przekształcania odpadów w Polsce jest niezbędny na naszej drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym, co doskonale wpisuje się w naszą misję. Traktujemy odpady jako wartościowe surowce wtórne, a dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom minimalizujemy ilość odpadów, których nie można poddać recyklingowi. Właśnie dla tych odpadów, dla których recykling nie jest możliwy, musimy zapewnić rozwiązania przyjazne środowisku jednocześnie pozwalające nam ograniczyć ich składowanie” – mówi Thomas Sroka Prezes PreZero w Polsce.

 

 

Marguerite

Marguerite jest założonym w 2010 roku, licencjonowanym w Luksemburgu, zarządzającym alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Marguerite zarządza trzema funduszami inwestycyjnymi:

•          Funduszem Marguerite, o całkowitej wielkości 710 mln euro, zapoczątkowanym w 2010 roku

i obecnie w pełni zainwestowanym w 20 aktywów,

•          Funduszem Marguerite Pantheon SCSp, posiadającym aktywa w sektorach odnawialnych źródeł energii i infrastruktury transportowej w Europie,

•          Funduszem Marguerite II, o całkowitej wielkości 745 mln euro, zamknietym w 2017, którego inwestorami są Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Gospodarstwa Krajowego, KfW, Caisse des Dépôts et Consignations, Cassa Depositi e Prestiti oraz Instituto de Crédito Oficial.

 

www.marguerite.com

 

PreZero

PreZero jest częścią Grupy Schwarz, jednego z wiodących detalistów spożywczych w Niemczech

i Europie. PreZero to międzynarodowy dostawca usług środowiskowych zatrudniający około 13 000 pracowników w ponad 280 lokalizacjach w Europie i Ameryce Północnej. Firma obejmuje pełen łańcuch wartości – od odbioru i sortowania odpadów po przetwarzanie i recykling. PreZero postrzega siebie jako siłę napędową innowacji w branży, której celem jest stworzenie świata, w którym dzięki domkniętym pętlom nie marnuje się więcej zasobów. Zero odpadów, 100 procent materiału wielokrotnego użytku.

 

Grupa PreZero obecna w Polsce od 2018 roku stale rozwija swoją działalność i po przejęciu spółek zajmujących się gospodarką odpadami i recyklingiem od SUEZ w czerwcu 2021 roku zatrudnia około 4000 osób w 48 lokalizacjach i zarządza 12 zakładami gospodarki odpadami, w tym zakładem Waste-to-Energy (ITPOK) w Poznaniu.

 

Więcej informacji o PreZero można znaleźć na naszym portalu prasowym na stronie www.prezero.pl

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -