Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Kolejny etap rozbudowy stołecznego ZUSOK

Ocena: 5
812

Prace nad rozbudową i modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych („ZUSOK”) na warszawskim Targówku weszły w kolejny etap realizacji. Projekt, którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie („MPO Warszawa”), jest aktualnie jedną z najważniejszych stołecznych inwestycji. Będzie miał pozytywny wpływ nie tylko na warszawski system gospodarki odpadami, ale przyniesie też szereg istotnych korzyści dla mieszkańców.

 

 

Pomimo sezonu wakacyjnego prace na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej nie zwalniają tempa, a projekt rozbudowy i modernizacji stołecznej instalacji termicznego przekształcania odpadów („ITPO”) wszedł w kolejną fazę realizacji. Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z wykonaniem fundamentów pod konstrukcje wsporcze dla przenośnika odpadów do istniejącej linii K1 oraz płyty fundamentowej nowego komina.

Zostało wykonane palowanie, wylano beton podkładowy i odkuto głowice pali. Prowadzone są prace związane z izolacją (polegające na ułożeniu mat bentonitowych) oraz ze zbrojeniem, które zakończą się betonowaniem fundamentów. Na tym etapie następują także rozbiórki kolejnych obiektów oraz dostosowywanie tych istniejących - dla zapewnienia ciągłej pracy instalacji podczas rozbudowy. Trwa także przenoszenie układów dowozu i transportu odpadów. W efekcie tych wszystkich działań możliwe będzie rozpoczęcie prac przy kolejnych obiektach – informuje Grzegorz Nakonieczny, Dyrektor Działu Inwestycji i Rozwoju MPO Warszawa.

Po zakończeniu modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych stolica dysponować będzie największą i najbardziej efektywną instalacją termicznego przekształcania odpadów w Polsce. Projekt realizowany jest w standardzie BAT, tj. w oparciu o najlepsze dostępne techniki.

Trzy niezależne linie technologiczne - o łącznej wydajności ponad 300 tys. ton odpadów rocznie - będą adekwatną odpowiedzią na potrzeby tak dużego i dynamicznie rozwijającego się miasta, jakim jest Warszawa. Na terenie ZUSOK wybudowana zostanie nowoczesna, automatyczna sortownia odpadów. Zastosowane w inwestycji najlepsze rozwiązania technologiczne zminimalizują zaś możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na otoczenie.

W wyniku przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych, które trafią do zmodernizowanej ITPO, wytworzona zostanie też energia odpowiadająca rocznemu zapotrzebowaniu ok. czternastu tysięcy stołecznych gospodarstw domowych (200 tys. MWh energii cieplnej/rok, 100 tys. MWh energii elektrycznej/rok). Dodatkową korzyścią z realizowanej na Targówku inwestycji będzie również ograniczenie dotychczasowych kosztów związanych z transportem oraz zaleganiem stołecznych odpadów komunalnych. Przyczyni się to do ogólnej stabilizacji cen wywozu odpadów w Warszawie.

Zakończenie rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ulicy Zabranieckiej 2 w Warszawie, należącego do stołecznego MPO, zaplanowane jest na przełomie 2023 i 2024 roku.

 

 

Źródło: MPO Warszawa

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -