Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

FPP: Dlaczego RDS milczy w sprawie koronawirusa?

Ocena: 0
659

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje do Rady Dialogu Społecznego (RDS) o podjęcie działań w celu oceny wpływu koronawirusa na sektor przedsiębiorstw. Wstępne prognozy wskazują na możliwość obniżenia dynamiki PKB w 2020 r. do 1,6%, wobec 3,7% zakładanych w ustawie budżetowej. Oznaczałoby to stratę dla polskiej gospodarki rzędu ok. 50 mld zł. Dlatego FPP będzie prowadzić stały monitoring sytuacji przedsiębiorców - jego wyniki będą przedmiotem rozmów ze stroną rządową na temat ograniczenia negatywnych konsekwencji dla gospodarki, przedsiębiorców oraz zatrudnionych. Wyniki monitoringu zostaną opublikowane.

Federacja Przedsiębiorców Polskich zwróciła już uwagę Rządu na konieczność przejęcia kosztów zwolnień lekarskich przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od pierwszego dnia choroby - a nie po 33 dniach oraz wypłacania ich w 100% wynagrodzenia - a nie tylko w 80%, tak jak do tej pory. FPP zwróciła się również o zabezpieczenie wykonawców zamówień publicznych w sytuacji, gdy wskutek epidemii nie będą mogli wywiązać się ze swoich zobowiązań. Postulujemy także przygotowanie kredytów preferencyjnych dla firm, które mogą na skutek zapaści gospodarczej utracić płynność finansową.

"Przedsiębiorcy stają przed trudnymi decyzjami, które przesądzą o przyszłości ich firm - a wręcz dotyczącymi dalszego ich funkcjonowania. Wobec malejących zamówień rosną obawy o możliwości utrzymania  zatrudnienia. Ograniczenie dostępności pracowników spowodowane wzrostem zachorowalności i działaniami prewencyjnymi powoduje także problemy z terminowością produkcji. W poniedziałek wieczorem 1055 osoby były poddane kwarantannie, a 9366 było objętych nadzorem epidemiologicznym. Codziennie przedsiębiorcy spotykają się z nowymi konsekwencjami narastającego kryzysu epidemiologicznego. Niestety, powołana w celu zadbania o interesy pracowników i pracodawców Rada Dialogu Społecznego milczy. Zwróciliśmy się więc z apelem się do swoich członków oraz sympatyków o zgłaszanie wszystkich trudnych sytuacji będących skutkiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a mających wpływ na codzienne funkcjonowanie firm. Obecna sytuacja wymaga odważnych i stanowczych działań chroniących przed negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi, które mogą doprowadzić do ogólnoświatowej recesji gospodarczej" - komentuje Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Rozprzestrzeniający się koronawirus SARS-CoV-2 przynosi coraz większe wyzwania dla kolejnych rządów i gospodarek całego świata. Wpływa na funkcjonowanie wszystkich przedsiębiorców powodując niespotykane do tej pory na tak dużą skalę problemy z przemieszczaniem i ograniczaniem dostępu. Wirus powoduje też zagrożenie dla pracowników firm, bez względu na sektor gospodarki.

Źródło i zdjęcie: CALPE

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -