Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Budimex: Białostocka spalarnia ruszyła w terminie

Ocena: 0
3212
Budimex zakończył budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku. To inwestycja, dzięki której z ponad 90 do ok. 12 proc. spadnie ilość odpadów komunalnych, które dotychczas trafiały na gminne wysypisko w pobliskich Hryniewiczach. Rocznie nowa spalarnia zutylizuje ok. 120 tys. ton odpadów. Ze spalania śmieci jest wytwarzana energia elektryczna (8,6 MWe), która może zasilić około 16 tys. gospodarstw domowych oraz energia cieplna (17,5 MWc), która może ogrzać zimą około 875 domów jednorodzinnych.
Kontrakt obejmujący projekt i budowę spalarni w Białymstoku o wartości 332,9 mln złotych netto, Budimex (lider, 50,4 proc. udziałów) zrealizował w konsorcjum z firmami Keppel Seghers Belgium N.V. i Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares SA. Umowa na realizację tej inwestycji została podpisana 31 sierpnia 2012 roku. Po etapie projektowania i uzyskaniu pozwolenia na budowę w dniu 11 września 2013 roku rozpoczęły się prace budowlane. Po 27 miesiącach, na koniec grudnia 2015 roku, inwestycja została ukończona. Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "LECH". Zakres prac budowlanych obejmował zagospodarowanie terenu (budynek administracyjno- biurowy, drogi, parkingi, place, sieci, ogrodzenia) oraz budowę jednej kompletnej linii termicznego przekształcania odpadów komunalnych, która składa się z:
  • segmentu przyjęcia i tymczasowego magazynowania dostarczonych odpadów komunalnych,
  • segmentów termicznego przekształcania odpadów poprzez spalanie i odzysku energii ze spalanych odpadów,
  • segmentu przetwarzania odzyskanej energii i wyprowadzania do sieci w postaci energii cieplnej i elektrycznej,
  • segmentu oczyszczania spalin,
  • segmentu przetwarzania żużli wraz z odzyskiem metali żelaznych i nieżelaznych,
  • segmentu stabilizowania i zestalania popiołów i stałych pozostałości z oczyszczania spalin.
Budownictwo energetyczne i przemysłowe to jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Budimeksu. Celem spółki jest osiągnięcie pozycji kluczowej firmy EPC (Engineering, Procurement and Construction) w Polsce. W sektorze energetycznym i przemysłowym, który jest rozwijany w Budimeksie od 5 lat, pracuje ok. 100 osób i spółka systematycznie zwiększa zatrudnienie w tym obszarze. Obecnie Budimex realizuje kontrakty o łącznej wartości ponad 800 mln złotych dla Grup PGE, EDF, PGNiG oraz dla klientów publicznych. Wybrane realizacje spółki w branży energetycznej to m.in. projekt i budowa nowej kotłowni szczytowej w elektrociepłowni w Gdyni, budowa nowego bloku energetycznego w Turowie (w konsorcjum z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH oraz Tecnicas Reunidas SA), instalacja i modernizacja instalacji odazotowania i odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Siekierki (w konsorcjum z Andritz Energy & Environment GmbH).

Spółka planuje także szerszy rozwój w budownictwie przemysłowym. Jest zainteresowana realizacją takich inwestycji jak budowa linii przesyłowych elektroenergetycznych i gazowych, jak również budową stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków czy sortowni odpadów. Budimex wybudował zakłady unieszkodliwiania i sortownie odpadów w Ostrowie Wielkopolskim i Biechowie.

Źródło: Budimex
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -


Najczęściej czytane