Strona główna | PrezentacjeMo-Bruk SA
Mo-Bruk SA

Adres: Niecew 68
33-322 Korzenna
woj. małopolskie
Email: mobruk@mobruk.pl
WWW: http://mobruk.pl/
Telefon: +48 18 441 70 48
Fax: +48 18 441 70 99
Produkty Opis Liczba wyświetleń: 1697
Odpady nieorganiczne
Technologia odzysku odpadów opracowana przez Mo-BRUK opiera się na procesie stabilizacji i zestalania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

W naszych instalacjach w procesach R5 lub D9 przetwarzamy odpady nieorganiczne takie jak: żużle i pyły ze spalarni odpadów komunalnych i przemysłowych, pozostałości po spalaniu komunalnych osadów ściekowych, osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, szlamy pogalwaniczne, odpady poprodukcyjne z procesów obróbki metali.

Produktem finalnym procesu zagospodarowania jest "Granulat Cementowy".

Produkt ten może być wykorzystany jako kruszywo sztuczne w budownictwie drogowym, materiał rekultywacyjne lub jako podsadzka hydrauliczna stosowana przy rekultywacji zdegradowanych terenów pokopalnianych.

Produkowany "Granulat Cementowy" posiada:
  • Aprobatę Techniczną Instytutu Budowy Dróg i Mostów, nr AT/2007-03-1357/3,
  • Ocenę przydatności granulatu cementowego Mo-BRUK jako materiału podsadzkowego w podziemnych wyrobiskach górniczych" wykonana przez Główny Instytut Górnictwa
  • Ocenę toksyczności i szkodliwości granulatu cementowego Mo BRUK wykonaną przez Katedrę i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu.
Od 2002 roku posiadamy Składowisko Odpadów Przemysłowych przystosowane do deponowania kilkuset rodzajów odpadów w dwóch procesach: R12 - odzysk odpadów na składowisku oraz D5 - unieszkodliwianie poprzez składowanie.

Spółka Mo-BRUK posiada trzy instalacje na terenie kraju w których zagospodarowywane są odpady nieorganiczne
  • Zakład Odzysku Odpadów w m. Niecew (woj. małopolskie) o rocznych możliwościach przerobu odpadów na poziomie 30 000 Mg. Zakład ten działa przy siedzibie głównej
  • Mo-BRUK od 1997 roku.
  • Zakład Odzysku Odpadów Nieorganicznych w m. Skarbimierz (woj. opolskie) uruchomiony został w 2014 roku. Roczne moce przerobowe wynoszą 70 000 Mg.
  • Składowisko Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie), na którym możemy deponować odpady inne niż niebezpieczne.Odpady palne
Jesteśmy jedną z pierwszych Polskich firm zajmujących się produkcją paliw alternatywnych będących substytutem węgla w przemyśle cementowym. Już w 2004 roku w Wałbrzychu uruchomiliśmy instalację do ich wytwarzania o rocznej wydajności 60 000 Mg. W 2007 roku uruchomiliśmy kolejny tego typu zakład w miejscowości Karsy k/Ożarowa na chwile obecną po jego rozbudowie jest on największą tego typu instalacją w Polsce o rocznej wydajności ok 200 000Mg.

W naszych instalacjach do produkcji paliw alternatywnych przyjmujemy odpady palne (posiadające wartość opałową) np. tworzywa sztuczne, papier, drewno, frakcja nadsitowa z sortowania odpadów komunalnych, guma. Przetwarzamy również odpady niebezpieczne (podkłady kolejowe, czyściwa zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, itp.)

Wytwarzanego przez Mo-BRUK paliwo alternatywne odbierają obecnie przede wszystkim duże zakłady cementowe na południu Polski. Prowadzimy również rozmowy z sektorem energetycznym, który wyraża duże zainteresowanie produkowanymi przez nas paliwami alternatywnymi.

Termiczne przekształcanie odpadów

Odpady palne zwłaszcza niebezpieczne zagospodarowujemy w instalacjach do termicznego przekształcania odpadów (spalania) - posiadamy dwie tego typu instalacje. W miejscowości Jedlicze o wydajności 10 000 Mg na rok oraz w Karsach k/Ożarowa o wydajności 25 000 Mg na rok. Nasza oferta skierowana jest do klientów posiadających szczególnie niebezpieczne oraz problematyczne odpady przemysłowe np. rozpuszczalniki, farby, lakiery, środki ochrony roślin, odpady z przemysłu farmaceutycznego itp. Spalarnie dysponują nowoczesnymi i skutecznymi instalacjami oraz doświadczoną i fachową kadrą co daje gwarancję działania w zgodzie ze środowiskiem. Instalacje wyposażone są w systemy ciągłego monitoringu emisji.

Zaletą termicznego unieszkodliwiania jest radykalne zmniejszenie objętości odpadów przy jednoczesnym odzyskaniu energii cieplnej jako energii odnawialnej, wykorzystując wytwarzane ciepło do produkcji energii elektrycznej lub pary technologicznej.Odpady medyczne
W instalacji do termicznego przekształcaniu odpadów działającej pod Spółką Raf-Ekologia Sp. z o.o. zagospodarowujemy odpady medyczne i weterynaryjne.Spalarnia dysponuje nowoczesnymi i skutecznymi instalacjami oraz doświadczoną i fachową kadrą pracowniczą co też daje gwarancję działania zgodnego ze sztuką w owej branży.Spalarnia wyposażona jest w nowoczesną instalację do unieszkodliwiania odpadów w oparciu o technologię termiczną.Automatyczne sterowanie procesem spalania pozwala na ciągłe monitorowanie instalacji.Zaletą termicznego unieszkodliwiania jest radykalne zmniejszenie objętości odpadów przy jednoczesnym odzyskaniu energii cieplnej jako energii odnawialnej, wykorzystując wytwarzane ciepło do produkcji pary technologicznej.
Złom żelazny i kolorowy

Przetwarzamy zanieczyszczony złom żelazny i kolorowy stanowiący m.in. odrzut z linii do produkcji paliw alternatywnych, instalacji do sortowania odpadów, linii do strzępienia samochodów, linii do recyklingu elektrośmieci (WEEE). Przetwarzamy również zużyte tonery, kable oraz mieszaniny metali żelaznych i nieżelaznych.

W 2014 roku rozpoczęliśmy działalność operacyjną w Zakładzie Recyklingu Metali Żelaznych i Kolorowych w Zabrzu (woj. śląskie). Technologia przetwarzania złomu polega na skutecznym separowaniu metali (z uwzględnieniem ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych) od frakcji palnej i mineralnej. Roczna wydajność naszej instalacji wynosi ok 100 000 Mg.


Paliwa alternatywne
Jesteśmy jedną z pierwszych Polskich firm zajmujących się produkcją paliw alternatywnych (zwanych również RDF) będących substytutem węgla. Już w 2004 roku w Wałbrzychu uruchomiliśmy instalację do ich wytwarzania o rocznej wydajności 60 000 Mg. W 2007 roku uruchomiliśmy kolejny tego typu zakład w miejscowości Karsy k/Ożarowa na chwile obecną po jego rozbudowie jest on największą tego typu instalacją w Polsce o rocznej wydajności ok 200 000Mg.

Technologia produkcji paliw alternatywnych stosowana przez Mo-BRUK polega na rozdrobnieniu odpadów, poddaniu ich skutecznemu systemowi separacji elementów niepożądanych w paliwach takich jak metale czy frakcja mineralna a następnie podsuszaniu w profesjonalnej suszarni. Paliwa alternatywne wytwarzane przez Mo-BRUK charakteryzują się wysoką kalorycznością wynoszącą 16-18 MJ/kg, podczas gdy węgiel posiada kaloryczność w granicach 18-20 MJ/kg. Z tego względu są stosowane jako zamiennik węgla m.in. w przemyśle cementowym.

PREZENTACJA FIRM
Graco Interhandler Kubota Mo-Bruk
TEMAT MIESIĄCA
Jak segregować śmieci?

Obowiązek segregacji stał się wreszcie bardzo realny. Teraz najzwyczajniej w świecie "uderzy nas po kieszeni" i choć nie wszystkim podobają się nowe podwyżki, segregować warto i trzeba! W szafkach kuchennych lub wysuwanych szufladach znajdźmy najlepsze miejsce na profesjonalny segregator i pamiętajmy o kilku prostych zasadach dotyczących porządkowania jego zawartości. Sprawdzone sposoby podpowiada firma COMITOR, w ofercie której znajdziemy polecane przez architektów i studia kuchenne segregatory BLANCO. Czytaj więcej
RAPORTY I ZESTAWIENIA