Strona główna | AktualnościPropozycje BCC dot. poprawy gospodarowania odpadami w Polsce

Propozycje BCC dot. poprawy gospodarowania odpadami w Polsce

W pierwszej połowie br. nasiliło się występowanie pożarów w miejscach magazynowania odpadów. Projekt rozporządzenia ministra środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń, obok przepisów ustawy o odpadach, jest jednym z elementów składających się na rozwiązanie przyczyn tego problemu. W wielu przypadkach, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na gospodarowanie odpadami występują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których sytuacja finansowa lub majątkowa nie jest wystarczająca dla zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami prowadzonej działalności.

Aby uniknąć obciążenia administracyjnego starostów oraz marszałków województw, BCC proponuje uregulowanie stawek zabezpieczenia roszczeń w formie załącznika nr 1 do rozporządzenia, który będzie stanowił katalog odpadów (rozporządzenie ministra środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów) ze stawkami przypisanymi odpowiednio do każdego kodu odpadów.

Takie potraktowanie sprawy pozwoli na większe zróżnicowanie stawek, ponieważ zabezpieczenie dla odpadów niebezpiecznych, powstających z zakładach chemii organicznej lub rafineriach, może nie pokryć ewentualnych kosztów wykonania zastępczego. Natomiast, potraktowanie na tym samym poziomie części zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych nie odpowiada logice proporcjonalności zabezpieczenia do zagrożenia.

Ponadto, przypisanie każdemu z kodów odpadów stawki zabezpieczenia uniemożliwi tworzenie interpretacji i opinii, które będą prowadziły do przewlekłości postępowań administracyjnych. Określone w paragrafie 2 grupy odpadów stanowią otwarte, nieprecyzyjne katalogi, których stosowanie w praktyce przyniesie wiele problemów interpretacyjnych.

Oczekiwanym przez ustawodawcę efektem zmian prawnych jest określenie w sposób czytelny, adekwatnych stawek zabezpieczenia roszczeń służących do wyliczenia wysokości zabezpieczenia roszczeń. Projektowane rozporządzenie ma pośrednio przyczynić się do ograniczenia i wyeliminowania liczby przypadków zaprzestania prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami w celu uniknięcia skutków finansowych związanych z zagospodarowaniem zgromadzonych w czasie działalności odpadów oraz konieczności likwidacji skutków zanieczyszczenia z tego powodu wód oraz gleby.

W kontekście szerokich działań związanych z gospodarowaniem odpadami w Polsce, BCC proponuje również, aby - najpóźniej do końca bieżącego roku - poszerzyć zasięg istniejącego już, elektronicznego systemu baz danych odpadowych z 9 do 16 województw z włączeniem wszystkich gmin w kraju. Takie działanie warunkuje skuteczną poprawę obecnej sytuacji.

Obecnie wygląda ona tak, że sprawozdania zawierające kilkadziesiąt kodów odpadów składane są w wersji papierowej z licznymi korektami. Taki stan rzeczy prowadzi do sytuacji, w której główny nadzorca systemu gospodarki odpadami, czyli minister środowiska, otrzymuje informację o liczbach i sposobach zagospodarowania odpadów w poprzednim roku po ponad 7 miesiącach od jego zakończenia, co w danych za styczeń roku poprzedniego daje ponad półtoraroczne opóźnienie. Trudno wyobrazić sobie zarządzanie firmą, a co dopiero krajem, na podstawie danych sprzed 18 miesięcy. Tymczasem, Polska składuje ponad 75% odpadów, podobnie jak Rumunia, Bułgaria i Chorwacja, podczas gdy 6 przodujących krajów europejskich poniżej 5%, w tym Niemcy - poniżej 2%.

Źródło: BCC
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Belownice do odpadów

Gospodarka odpadami w Polsce przechodzi obecnie gruntowną transformację i rozkwit. Optymalizacja procesu zarządzania strumieniem odpadów staje się nieodłącznym elementem strategii coraz szerszej grupy polskich przedsiębiorstw. Jednocześnie coraz więcej osób dostrzega, że poprzez inwestycję w nowoczesne i sprawdzone rozwiązania można bardzo efektywnie zredukować koszty związane z wywozem odpadów, a nawet wygenerować znaczne zyski. Czytaj więcej