Dekompozycja opon metodą water-jet

Zużyte opony są problemem światowej gospodarki. W Polsce rocznie złomuje się około 40 tys. ton opon, w skali światowej liczba ta wzrasta do milionów ton. Odpadów tych trzeba się pozbyć. Najczęściej się je spala, ale są również inne metody.
‹‹‹ poprzednia313233343536373839następna ›››

Ministerstwo Środowiska przypomina o sprawozdaniach odpadowych za 2013 r.

Aktualności
Zbliżają się terminy składania sprawozdań, wynikających z przepisów dotyczących gospodarki odpadami za 2013 r. Ministerstwo Środowiska przypomina, kto i jakie dane powinien...

Warsztaty Komunalne "Przygotowanie sprawozdania"

Aktualności
Firma EKORUM organizuje Warsztaty Komunalne PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA, które odbędą się 3 marca 2014 r. w Poznaniu. Spotkanie ma na celu wyjaśnienie i pomoc w przygotowaniu s...

Odzysk i recykling w ramach Grupy Kon-Wit

Aktualności
Obowiązek zagospodarowania odpadów poużytkowych jakimi są zużyte opony, został wprowadzony z dniem wejścia  życie tzw. ustawy o opłacie produktowej już 12 lat temu, m...

Zespół ds. analizy wdrażania ustawy śmieciowej powołany

Aktualności
Minister Środowiska powołał Zespół ds. analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, złożony z różnych ekspertów pod kierownictwem prof. Andrzej...

Lepsza ochrona przed zanieczyszczeniami przemysłowymi

Aktualności
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają na celu jeszcze bardziej skuteczne ograniczen...

NFOŚiGW pomoże gminom w budowie systemu gospodarowania śmieciami

Aktualności
Od 2014 do 2017 r. na budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów czy instalacji przetwarzających śmieci w gminach Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczy ponad 820 mln...

‹‹‹ poprzednia313233343536373839następna ›››
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Postępowanie z wytworzonymi odpadami Recykling na placu budowy Odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Transport odpadów niebezpiecznych Dlaczego nie warto robić benzyny z odpadów. Piroliza tworzyw sztucznych - prawdy i mity Sposób myślenia. Gorączka złota Płyty izolacyjne dla budownictwa z odpadowych surowców termoplastycznych Zużyte baterie i akumulatory. Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i techniczne Kierunki zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych Utylizacja olejów przepracowanych Odpady medyczne i weterynaryjne Sposób myślenia. Jeśli nie piroliza, to co? Inne metody termicznego przekształcania odpadów Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne po 1 czerwca 2015 r. Profesjonalna zbiórka i zagospodarowanie zużytych opon Gdzie się podziały hałdy? Jak Feniks z popiołów Klasyfikacja odpadów według Polaka i według przepisów Unii Europejskiej Klasyfikacja odpadów, czyli małpa z brzytwą Rozważania o przyszłości, czyli Rejestr i Baza Danych o Odpadach Recykling samochodów wycofanych z eksploatacji. Teoria i praktyka Ładowarki dla zakładów gospodarki odpadami Wykorzystanie odpadów przemysłowych w drogownictwie - zagrożenia Skuteczna ochrona opon Analiza eksperymentalna dekompozycji opon metodą water-jet Logistyka powtórnego zagospodarowania odpadów i możliwości jej zastosowania w przedsiębiorstwach hutniczych Kompaktory na składowiska Wydajne i oszczędne maszyny do kompostowania Sposób myślenia. Recykling okiem technologa Mobilne zbiorniki paliwa